Najava edukacija

Pohađanjem Programa usavršavanja stječe se 8 bodova za obnovu certifikata u području javne nabave. Pratite li kontinuirano Rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave te presude Visokog upravnog suda i DKOM usklade? Kroz konkretne primjere iz prakse Rješenja DKOM-a...
Pohađanjem Programa usavršavanja stječe se 8 bodova za obnovu certifikata u području javne nabave Kako upravljati jednostavnom nabavom do 200.000 kn odnosno 500.000 kuna, uzimajući u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije, uz praktične primjere odredbi...
Pohađanjem Programa usavršavanja stječe se 8 bodova za obnovu certifikata u području javne nabave Imali ste dobru ideju, napravili projektni prijedlog i aplicirali na EU fondove. Projekt vam je prošao na natječaju i potpisali ste ugovor o dodjeli sredstava –...
Pohađanjem Programa usavršavanja stječe se 8 bodova za obnovu certifikata u području javne nabave Kroz primjere iz prakse saznajte koje su procesne pretpostavke za izjavljivanje žalbe te na koji način se mogu postaviti žalbeni zahtjevi. Ponuditelj ste i želite izjaviti...