Naš tim

dipl. oec.
Nikolina je voditeljica Službe za upravljanje ugovorima i okvirnim sporazumima u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu. Stekla je zvanje diplomirane ekonomistice na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Radno iskustvo stekla je radom u privatnom i javnom sektoru te od 2009. godine kontinuirano radi na poslovima javne nabave. U svom radu obavlja poslove cjelovitog upravljanja nabavnim kategorijama koji zahtijevaju posebnu samostalnost, stručnost i odgovornost u radu od pripreme i provedbe postupaka javne nabave i praćenja realizacije postupaka do kontinuirane analize rezultata nabave i pripreme izvješća kao i koordinaciju pripreme plana upravljanja okvirnim sporazumima. Nikolina je ujedno i član stručnog povjerenstva u postupcima javne nabave koje provodi Vlada Republike Hrvatske. Autor je i koautor stručnih članaka iz područja javne nabave. Nikolina je trenutno na poslijediplomskom specijalističkom studiju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sa temom poslijediplomskog rada upravo iz područja javne nabave.
dipl. iur.
Maja je predsjednica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Radno iskustvo stekla je radom u odvjetničkom uredu, u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, u Ministarstvu socijalne politike i mladih kao glavna savjetnica ministra te u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu kao zamjenica državnog tajnika i načelnica Sektora za pravne poslove i upravljanje ugovorima i okvirnim sporazumima. U svom radu stekla je iskustvo na području javne nabave iz perspektive naručitelja, ponuditelja i žalbenog tijela. Završila je pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, položila pravosudni ispit te sudjeluje kao redoviti je predavač na programima usavršavanja u području javne nabave. Završila je stručni program usavršavanja Public Procurement Excellence u organizaciji WU Executive Academy i Bundesbeschaffung GmbH u Beču.
dipl. iur.
Maja je stručni savjetnik specijalist u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Radno iskustvo stekla je radom u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova u Upravi za koordinaciju i praćenje prilagodbe sustavu EU i Tajništvu Pregovaračke skupine, zatim u Croatia banci d.d. kao stručni suradnik za pravne poslove te u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Završila je pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, položila pravosudni ispit te sudjelovala na brojnim međunarodnim konferencijama i stručnim skupovima u području javne nabave. Završila je program „Joint Master in Public Procurement Management“ u organizaciji Sveučilišta Tor Vergata u Rimu i Sveučilišta u Beogradu.
DIPL. IUR.
Zvonimir je član Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Diplomirani je pravnik iz Zagreba s položenim pravosudnim ispitom. U dosadašnjoj karijeri radio je kao odvjetnički vježbenik te u sustavu državne uprave, u sklopu Vladinog ureda za javnu nabavu, odnosno Ministarstva gospodarstva, Upravi za sustav javne nabave. Tijekom rada u sustavu države uprave sudjelovao je u izradi zakonskih i podzakonskih tekstova na području javne nabave te bio član radne skupine zadužene za poglavlje V – Javna nabava. Radio je i u Narodnim novinama d.d. na mjestu Voditelja uredništva pravne edukacije i pravne biblioteke te je bio član radne skupine za izradu i unaprjeđenje Elektroničkog oglasnika javne nabave (EOJN RH). Ujedno je i član je radne skupine za elektroničku javnu nabavu pri Europskoj komisiji.
DIPL.OEC.
Sanja je voditeljica odsjeka za javnu nabavu u Karlovačkoj županiji. Radno iskustvo stekla je radom u privatnom i javnom sektoru od čega posljednjih 8 godina kontinuirano na poslovima javne nabave. Trenutno je zadužena za koordiniranje rada odsjeka, obavlja poslove koji zahtijevaju posebnu samostalnost, stručnost i odgovornost u radu od izrade Plana nabave roba, radova i usluga, pripreme i provedbe postupaka javne nabave te praćenja izvršenja i realizacije, obavljanja potrebnih radnji u žalbenom postupku, te izrada i podnošenje izvješća iz javne nabave nadležnim tijelima. Radila je u HŽ Infrastrukturi d.o.o. u Zagrebu, u službi Nabave, na radnom mjestu glavni referent za nabavu radova i usluga, te time stekla iskustvo u području javne nabave i kod sektorskog naručitelja. Završila je poslijediplomski studij na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, položila državni stručni ispit. U svojstvu stručne osobe predavač je na programima usavršavanja iz područja javne nabave.
DIPL.IUR.
Marina je diplomirana pravnica i stručnjak za EU fondove u društvu EMDA d.o.o. koje se bavi savjetovanjem u EU fondovima. Ima više od 8 godina praktičnog iskustva u savjetovanju vezano za provedbu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sufinanciranih iz fondova Europske unije (pretpristupnog programa IPA te ESI fondova). Predmetno iskustvo uključuje savjetovanje te davanje pravnih mišljenja vezano za izvršavanje prava i obveza iz ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kao i pripremu i provođenje postupaka nabave sukladno propisima o javnoj nabavi i pravilima nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi. Za vrijeme rada u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) radila je kao osoba za nepravilnosti i donosila odluke o postojanju/nepostojanju nepravilnosti. Redovito drži edukacije u području upravljanja EU projektima, javne nabave te pravnog i institucionalnog okvira za provedbu EU projekata u Hrvatskoj, kao i provođenju ugovora o radovima koji se ugovaraju po FIDIC modelu. Posjeduje važeći certifikat u području javne nabave i ima položen pravosudni ispit.
DIPL. ING.
Jelena je rukovoditelj odjela u Sektoru za nabavu u Hrvatskoj elektroprivredi – dioničko društvo. Radno iskustvo je stekla radom u privatnom i javnom sektoru te od 2010. godine radi na poslovima javne nabave. Radila je u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu i stekla iskustvo u području objedinjene javne nabave te u HŽ Infrastrukturi d.o.o. u Zagrebu, u službi Nabave, gdje je stekla iskustvo rada kod sektorskog naručitelja. Tijekom svog rada, između ostalog, dolazila je u kontakt sa službama/projektima vezanim uz fondove Europske unije a 2015. godine završila je program obrazovanja „Voditelj izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova“ na Pučkom otvorenom učilištu Algebra. Radi profesionalnog usavršavanja redovno prati radionice/programe vezane za djelokrug poslovanja te sudjeluje u raspravama istih sa stručnim osobama.
DIPL. IUR.
Damir je rukovoditelj stručnih službi u Institutu za razvoj i međunarodne odnose gdje se javnom nabavom bavi i u svojstvu ponuditelja. Veliko radno iskustvo u području javne nabave stekao je kao pomoćnik Uprave APIS IT-a d.o.o. koji je između ostalog bio voditelj svih postupaka javne nabave postupka javne nabave. Javnom nabavom operativno se bavi od 1997. godine. Uz važeći certifikat iz područja javne nabave ima završen specijalistički program za trenera u području javne nabave. Redoviti je predavač na specijalističkim programima izobrazbe i redovitim usavršavanjima u području javne nabave.
DIPL. IUR.
Danijela ima više od 10 godina iskustva u području javne nabave. Završila je Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i training program „Public Procurement for EU Founded Projects – Avoid irregularities“, Berlin, European Academy for Taxes, Economics & Law te ima položen pravosudni ispit. Zadnjih pet godina je načelnica Sektora za pravne poslove i upravljanje ugovorima i okvirnim sporazumima u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu, a gdje je stekla praktično iskustvo u provođenju postupaka javne nabave za velik broj korisnika središnje javne nabave u raznim nabavnim kategorijama.  Značajno iskustvo iz područja javne nabave stekla je i tijekom višegodišnjeg  rada u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave na radnom mjestu stručnog savjetnika. Sudjeluje kao predavač na programima stručnog usavršavanja u području javne nabave, a također je i ispitivač na državnom stručnom ispitu za područje javne nabave.
DIPL. IUR.
Iva ima više od 10 godina praktičnog iskustva. Završila je Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, te ima položen pravosudni ispit. Iskustvo iz područja javne nabave stekla je tijekom višegodišnjeg rada u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave na radnom mjestu stručne savjetnice, kao voditeljica Službe za javnu nabavu u nekadašnjem Ministarstvu socijalne politike i mladih, te kao savjetnica u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu, gdje radi posljednjih pet godina u Službi za pravne poslove.