Usluge za ponuditelje

Za razliku od velikih tvrtki, mali i srednji poduzetnici nemaju zaposlenike specijalizirane za praćenje zakonskih propisa u vezi procedura javne nabave. Poznato je da uređeni sustav javne nabave jamči racionalno i učinkovito trošenje proračunskih sredstava (“najbolju vrijednost za novac”), pravnu sigurnost, sprečavanje korupcije i kriminala te tako pozitivno utječe na gospodarski razvoj. Zbog svega navedenoga od iznimnog je značaja da su poduzetnici informirani o postupcima i načinima javne nabave kako bi se uključili u takav sustav natjecanja i time ojačali svoju tržišnu konkurentnost.

Naša usluga namijenjena je gospodarskim s ubjektima (fizičkim ili pravnim osobama ili zajednici tih osoba) koji na tržištu nude izvođenje radova, isporuku robe ili pružanje usluga.

Za vas svakodnevno pratimo zakonske i podzakonske propise iz područja javne nabave kao i pravnu praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.

U mogućnosti smo ponuditi Vam:

 • kompletnu pravnu i poslovnu podršku u svim postupcima javne nabave za koje iskažete interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
 • savjetovanje vezano uz eventualne nepravilnosti, odnosno diskriminirajuće tehničke, financijske i druge odredbe iz Dokumentacije o nabavi
 • savjetovanje pri izradi upita za dodatnim informacijama i objašnjenjima vezanim uz Dokumentaciju o nabavi i objavu javnog nadmetanja u postupcima javne nabave
 • savjetovanje pri izradi ponude, vezano za ispunjenje zahtjeva i uvjeta iz Dokumentacije o nabavi
 • savjetovanje vezano uz uvid u ponude nakon donošenja odluke o odabiru ili odluke o poništenju nadmetanja
 • savjetovanje pri izradi žalbe u svim fazama postupka javne nabave
 • telefonske konzultacije
 • organizacija edukacije Vaših djelatnika koji rade na poslovima vezanim uz izradu ponuda

U tom osnovnom cilju stojimo ponuditeljima na raspolaganju kroz pružanje sljedećih usluga:

 • praćenje i analiza objavljenih nadmetanja
 • izrada ponudbenih dokumentacija
 • izrada upita za pojašnjenje Dokumentacije o nabavi
 • izrada anonimne predstavke
 • izrada žalbene dokumentacije
 • outsourcing cjelokupnog “bidding” procesa javne nabave