In – house usavršavanja

Usluga in-house savjetovanja koju nudi naš stručni tim namijenjena je naručiteljima, gospodarskim subjektima kao i fizičkim osobama koja žele stjecati nova znanja i vještine, a čiji je krajnji cilj sudjelovanje u postupcima javne nabave.

Organizira se sukladno Vašim potrebama, u Vašem prostoru i isključivo za Vaše djelatnike pri čemu se termin i teme edukacije dogovaraju sukladno Vašim potrebama i mogućnostima, a prilagođavaju se tako da najmanje utječu na Vaše redovno radno vrijeme.

Usluge in-house savjetovanja mogu obuhvaćati individulanu obuku djelatnika institucije prilagođenu vašim potrebama kao i pomoć u kreiranju procedura, priručnika o postupanju i obrazaca za uspostavu suvremene funkcije nabave. Individualno vas informiramo i savjetujemo sa smjernicama za razumijevanje svih faza procesa javne nabave.

Naš cilj je da Vam kroz in-house edukaciju pružimo pouzdane i kvalitetne savjete te omogućimo otvorene diskusije o svakodnevnim poslovnim situacijama sa kojima se susrećete tijekom svog poslovanja.

Opišite nam svoje potrebe i sastaviti ćemo program usavršavanja po vašoj mjeri.