Blog

Dana 1. srpnja 2020. godine u Narodnim novinama broj 75/2020 objavljen je Pravilnik o izmjeni i dopunama pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave. Ovim izmjenama pravilnika mijenja se odredba koja određuje starost dijela ažuriranih popratnik...
  • 05.07.2020
  • 0 Comment
Više detalja
Zakon o javnoj nabavi 2016 za razliku od prethodnog zakona ne sadrži izričitu odredbu o tome tko daje izjavu o nekažnjavanju gospodarskog subjekta kao pravne osobe. Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) u članku 67. stavku...
  • 18.11.2019
  • 0 Comment
Više detalja
Člankom 293. ZJN 2016 propisano je da ako su informacije ili dokumentacija koje je trebao dostaviti gospodarski subjekt nepotpuni ili pogrešni ili se takvima čine ili ako nedostaju određeni dokumenti, javni naručitelj može, poštujući načela jednakog tretmana i transparentnosti, zahtijevati...
  • 23.09.2019
  • 0 Comment
Više detalja
Jedna od možda najkomentiranijih odredbi, kako ranijih tako i važećeg Zakona o javnoj nabavi je odredba sukladno kojoj tehničke specifikacije ne smiju upućivati na određenu marku ili izvor, ili određeni proces s obilježjima proizvoda ili usluga koje pruža određeni gospodarski...
  • 20.08.2019
  • 0 Comment
Više detalja
Nakon što je Visoki upravni sud RH započeo s donošenjem odluka u predmetima temeljem ZJN 2016 donesen je čitav niz zanimljivih presuda za koje se očekuje da bi u narednom razdoblju mogle usmjeriti praksu u postupcima javne nabave. Na web...
  • 27.06.2019
  • 0 Comment
Više detalja