Blog

Zakon o javnoj nabavi 2016 za razliku od prethodnog zakona ne sadrži izričitu odredbu o tome tko daje izjavu o nekažnjavanju gospodarskog subjekta kao pravne osobe. Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) u članku 67. stavku...
  • 18.11.2019
  • 0 Comment
Više detalja
Člankom 293. ZJN 2016 propisano je da ako su informacije ili dokumentacija koje je trebao dostaviti gospodarski subjekt nepotpuni ili pogrešni ili se takvima čine ili ako nedostaju određeni dokumenti, javni naručitelj može, poštujući načela jednakog tretmana i transparentnosti, zahtijevati...
  • 23.09.2019
  • 0 Comment
Više detalja
Jedna od možda najkomentiranijih odredbi, kako ranijih tako i važećeg Zakona o javnoj nabavi je odredba sukladno kojoj tehničke specifikacije ne smiju upućivati na određenu marku ili izvor, ili određeni proces s obilježjima proizvoda ili usluga koje pruža određeni gospodarski...
  • 20.08.2019
  • 0 Comment
Više detalja
Nakon što je Visoki upravni sud RH započeo s donošenjem odluka u predmetima temeljem ZJN 2016 donesen je čitav niz zanimljivih presuda za koje se očekuje da bi u narednom razdoblju mogle usmjeriti praksu u postupcima javne nabave. Na web...
  • 27.06.2019
  • 0 Comment
Više detalja
E- Certis je alat za mapiranje, kojim je upotpunjena internetska usluga ESPD-a odnosno predstavlja nastavak navedene usluge koji pomaže naručiteljima i ponuditeljima u identificiranju i uspoređivanju certifikata ili potvrda koji se izdaju u različitim državama članicama i EEA zemljama (Island,...
  • 07.05.2019
  • 0 Comment
Više detalja