Edukacije

Na poludnevnoj praktičnoj radionici saznajte na koji način uspostaviti i ažurirati Registar ugovora? Sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi Registar ugovora se mora ažurno voditi te se isti uspostavlja i ažurira unutar sustava EOJN. Koje ugovore moramo objaviti i na...
Pohađanjem Programa usavršavanja stječe se 8 bodova za obnovu certifikata u području javne nabave. Na edukaciji saznajte preporuke za pravilno određivanje tehničkih specifikacija te kako korak po korak izraditi dokumente gdje će se opisati odnosno odrediti relevantni elementi nabave, uključujući...
Pohađanjem Programa usavršavanja stječe se 8 bodova za obnovu certifikata u području javne nabave. Nakon otvaranja ponuda naručitelj pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz Dokumentacije o nabavi. Ukoliko se informacije koje je dostavio gosp. subjekt čine...