ZAGREB: Za početnike – otvoreni postupak od početka do kraja kroz praksu

Početnik ste u javnoj nabavi? Imate Certifikat iz područja javne nabave ali niste sudjelovali u provođenju postupaka javne nabave ili niste još pohađali izobrazbu za dobivanje Certifikata i povrh drugih poslova morate još brinuti da postupate po odredbama Zakona o javnoj nabavi? Na praktičnoj jednodnevnoj radionici u manjoj grupi proći ćemo zajedno kroz ključne faze postupka javne nabave i dati ćemo vam “šprance” obrazaca!

Upoznati ćemo Vas s osnovnim propisima i pravilima u svezi Dokumentacije o nabavi od opisa predmeta nabave, podjele na grupe, tehničkih specifikacija, osnova za isključenje i kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta te osnovnim pravilima i institutima zakona o javnoj nabavi (ESPD obrazac, pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda, sastavljanje Zapisnika i donošenje odluka naručitelja kao i njihov učinak te sklapanje ugovora i okvirnih sporazuma), sve uz pozivanje na relevantnu praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i konkretne primjere iz prakse.

 

Pohađanjem edukacije ostvaruje se 8 bodova potrebnih za obnovu Certifikata iz područja javne nabave.

Vasi podaci

DaNe

Kontakt podaci

Polaznici

Unos proizvoljnog broj polaznika, visak polja slobodno mogu ostati nepopunjeni.

Potvrđujem da sam upoznat sa Pravilnikom o zaštiti osobnih podatakaDa
Suglasan sam da se moji osobni podaci obrađuju za naredne edukacije sukladno Pravilniku o zaštiti osobnih podatakaDaNe

Raspored
 • 08:45 - 09:00
  PRIJAVA SUDIONIKA
 • 09:00 - 10:30
  PLANIRANJE I PRIPREMA POSTUPKA JAVNE NABAVE

  kako pripremiti Plan nabave i izbjeći propuste naručitelja u fazi planiranja?
  priprema postupka javne nabave - kako istražiti tržište?
  provedba prethodnog savjetovanja sa gospodarskim subjektima
  stručno povjerenstvo – uloga članova i hodogram aktivnosti
  što je sukob interesa u sustavu javne nabave?

 • 10:30 - 10:45
  PAUZA ZA KAVU
 • 10:45 - 12:15
  IZRADA DOKUMENTACIJE O NABAVI KROZ SUSTAV EOJN

  priprema i objava Dokumentacije o nabavi – preporuke i smjernice
  osnove za isključenje i uvjeti sposobnosti
  najčešće pogreške naručitelja kod kriterija za odabir ponude – što izbjegavati?
  primjeri iz prakse – ogledni primjer Dokumentacije o nabavi
  rad na novoj platformi EOJN sa strane Naručitelja

 • 12:15 - 13:00
  PAUZA ZA RUČAK (osigurava organizator)
 • 13:00 - 14:30
  PRIKAZ POSTUPANJA U PREGLEDU I OCJENI PONUDA NA PRAKTIČNIM PRIMJERIMA

  ključni koraci kod predaje e-ponude
  najčešće pogreške sa strane ponuditelja kod pripreme i predaje ponude
  pregled i ocjena ponuda – način postupanja i primjeri iz prakse
  dohvat podataka iz registara u okviru sustava EOJN i ažurirani popratni dokumenti
  pojašnjenje i upotpunjavanje dostavljenih dokumenata
  opcije na raspolaganju u ponovljenom pregledu i ocjeni ponuda
  primjeri obrazaca i praksa DKOM-a

 • 14:30 - 14:45
  PAUZA
 • 14:45 - 16:15
  DONOŠENJE ODLUKA I SKLAPANJE UGOVORA

  izrada Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
  donošenje odluke o odabiru/poništenju
  rokovi i razlozi za izjavljivanje žalbe
  sklapanje ugovora/okvirnog sporazuma
  razlozi za izmjene i dopuštene izmjene sukladno Zakonu
  izrada, ažuriranje i objava Registra ugovora

dipl. oec.
Nikolina je zaposlena u Karlovačkoj županiji - Odsjeku za javnu nabavu, nakon višegodišnjeg iskustva rada u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu. Stekla je zvanje diplomirane ekonomistice na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. U području javne nabave je kontinuirano od 2009. godine te posjeduje iskustvo rada na poslovima vezanim uz EU projekte. U svom radu obavlja poslove cjelovitog upravljanja nabavnim kategorijama koji zahtijevaju posebnu samostalnost, stručnost i odgovornost u radu od pripreme i provedbe postupaka javne nabave i praćenja realizacije postupaka do kontinuirane analize rezultata nabave i pripreme izvješća kao i koordinaciju pripreme plana upravljanja okvirnim sporazumima. Ujedno je bila i član stručnog povjerenstva u postupcima javne nabave koje provodi Vlada Republike Hrvatske. Autor je i koautor stručnih članaka iz područja javne nabave.
Detalji o održavanju edukacije
 • Dana
  Sati
  Minuta
  Sekundi
 • Kotizacija
  195,00 € po sudioniku - PDV se NE obračunava
 • Vrijeme održavanja
  12.09.2024 09:00
 • Završetak
  12.09.2024 16:15
 • Status
  Predstojeći
 • Lokacija
 • Kategorija
 • Adresa
  Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
 • Telefon
  098/699-754
 • Email
  educa-savjetovanje@outlook.com