ZADAR: Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave

POSTANITE CERTIFICIRANI STRUČNJAK ZA JAVNU NABAVU!

Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave pruža osnovna znanja i početna je točka za daljnje stručno usavršavanje u području javne nabave. Program nije samo koristan za donositelje odluka, već i za one koji sudjeluju u pripremi dokumentacije o nabavi ili izrađuju ponude. Razumijevanje osnovnih načela i načina na koji funkcionira javna nabava potrebno je svim osobama  koje se u svom radu susreću s javnom nabavom.

Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave propisani je program koji se sastoji od dva dijela:

programa izobrazbe u području javne nabave

pisanog ispita

Nakon odslušanog programa izobrazbe, polaznik stječe pravo polaganja ispita pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

Tijekom samog programa polaznici vježbaju, pripremaju se i simuliraju izlazak na ispit javne nabave. Svi polaznici vježbaju na oglednom primjeru ispitnih pitanja (simulacija ispita kao u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja).

Nakon uspješno položenog ispita stječe se CERTIFIKAT u području javne nabave.

 

Trajanje programa je 50 sati. Sudionicima koji su prisutni na najmanje 75% propisanog trajanja izdaje se potvrda o pohađanju. S navedenom potvrdom može se pristupiti polaganju ispita za stjecanje certifikata u području javne nabave. Kako je program opsežan, isti smo razdvojili na pet dana, od kojih tri dana u tjednu od 16. do 18. rujna i dva dana u tjednu od 23. do 24. rujna 2024 godine.

Iz programa izdvajamo:

Opće upravljanje nabavom i ustrojstvo javne nabave kod naručitelja

Zaštita tržišnog natjecanja, sprječavanje korupcije i etika u sustavu javne nabave

Javna nabava na projektima financiranim iz sredstava Europske unije

Priprema postupka javne nabave

Istraživanje tržišta – prethodna analiza tržišta i prethodno sudjelovanje natjecatelja ili ponuditelja

Postupci i načini javne nabave – s praktičnim primjerima

Dokumentacija o nabavi

Kriterij za odabir ponude – ENP

Održiva javna nabava i zelena nabava (principi zelene javne nabave, legislativa zelene javne nabave, primjeri zelene javne nabave u RH i EU

Okvirni sporazum s prikazom na praktičnim primjerima

Vasi podaci

DaNe

Kontakt podaci

Polaznici

Unos proizvoljnog broj polaznika, visak polja slobodno mogu ostati nepopunjeni.

Potvrđujem da sam upoznat sa Pravilnikom o zaštiti osobnih podatakaDa
Suglasan sam da se moji osobni podaci obrađuju za naredne edukacije sukladno Pravilniku o zaštiti osobnih podatakaDaNe

Raspored
 • 01.07.2024 08:00 - 16:30
  1. DAN

  Predstavljanje programa, predavača i načina rada te ostale informacije o programu
  Zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji
  Načela javne nabave
  Obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi
  Izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi
  Opće upravljanje nabavom i ustrojstvo javne nabave kod naručitelja
  Zaštita tržišnog natjecanja, sprječavanje korupcije i etika u sustavu javne nabave
  Planiranje u sustavu javne nabave i registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – s praktičnim primjerima
  Priprema postupka javne nabave
  Istraživanje tržišta – prethodna analiza tržišta i prethodno sudjelovanje natjecatelja ili ponuditelja
  Održiva i zelena javna nabava
  Vježba
  nabavi i okvirnih sporazuma – s praktičnim primjerima
  Priprema postupka javne nabave; istraživanje tržišta – prethodna analiza tržišta i prethodno sudjelovanje natjecatelja ili ponuditelja
  Postupci javne nabave – s praktičnim primjerima
  Početak i odabir postupka javne nabave
  Otvoreni postupak javne nabave
  Ograničeni postupak javne nabave

 • 02.07.2024 08:00 - 16:30
  2. DAN

  Početak i odabir postupka javne nabave
  Otvoreni postupak javne nabave
  Postupci javne nabave – s praktičnim primjerima
  Ograničeni postupak javne nabave
  Natjecateljski postupak uz pregovore / Pregovarački postupak s prethodnom objavom poziva na nadmetanje
  Natjecateljski dijalog
  Partnerstvo za inovacije
  Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na
  nadmetanje
  Posebni režimi nabave
  Tehnike i instrumenti za elektroničku i zbirnu nabavu (Okvirni sporazum, Dinamički sustav nabave, Elektronička dražba, Elektronički katalog i Sustav kvalifikacije)
  Objavljivanje i statistička izvješća u javnoj nabavi

 • 03.07.2024 08:00 - 16:30
  3. DAN

  Dokumentacija o nabavi – s praktičnim primjerima (oblik i sadržaj, opis predmeta nabave i tehničke specifikacije)
  Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta – s praktičnim primjerima (osnove za isključenje gospodarskog subjekta, kriteriji za odabir gospodarskog subjekta – uvjeti sposobnosti)
  Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi
  Kriteriji za odabir ponude
  Ogledni primjerak Dokumentacije o nabavi - vježba

 • 08.07.2024 08:00 - 16:30
  4. DAN

  Ponuda – s praktičnim primjerima (oblik i sadržaj, zaprimanje i otvaranje)
  Vježba pripreme i predaje ponude
  Postupak pregleda i ocjene ponuda – s prikazom na praktičnim primjerima
  Postupak donošenja odluke o odabiru i odluke o poništenju, rok mirovanja – s praktičnim primjerima
  Dodjela ugovora o javnoj nabavi i njegove izmjene tijekom trajanja

 • 09.07.2024 08:00 - 16:30
  5. DAN

  Pravna zaštita u sustavu javne nabave – s praktičnim primjerima
  Vježbe provedbe postupka javne nabave – 1. dio
  Vježbe provedbe postupka javne nabave – 2. dio
  Završetak programa

DIPL. IUR.
Danijela ima više od 15 godina iskustva u području javne nabave. Završila je Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i training program „Public Procurement for EU Founded Projects – Avoid irregularities“, Berlin, European Academy for Taxes, Economics & Law te ima položen pravosudni ispit. Zadnjih deset godina je načelnica Sektora za pravne poslove i upravljanje ugovorima i okvirnim sporazumima u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu, a gdje je stekla praktično iskustvo u provođenju postupaka javne nabave za velik broj korisnika središnje javne nabave u raznim nabavnim kategorijama.  Značajno iskustvo iz područja javne nabave stekla je i tijekom višegodišnjeg  rada u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave na radnom mjestu stručnog savjetnika. Sudjeluje kao predavač na programima stručnog usavršavanja u području javne nabave, a također je i ispitivač na državnom stručnom ispitu za područje javne nabave.
dipl. oec.
Nikolina je zaposlena u Karlovačkoj županiji - Odsjeku za javnu nabavu, nakon višegodišnjeg iskustva rada u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu. Stekla je zvanje diplomirane ekonomistice na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. U području javne nabave je kontinuirano od 2009. godine te posjeduje iskustvo rada na poslovima vezanim uz EU projekte. U svom radu obavlja poslove cjelovitog upravljanja nabavnim kategorijama koji zahtijevaju posebnu samostalnost, stručnost i odgovornost u radu od pripreme i provedbe postupaka javne nabave i praćenja realizacije postupaka do kontinuirane analize rezultata nabave i pripreme izvješća kao i koordinaciju pripreme plana upravljanja okvirnim sporazumima. Ujedno je bila i član stručnog povjerenstva u postupcima javne nabave koje provodi Vlada Republike Hrvatske. Autor je i koautor stručnih članaka iz područja javne nabave.
Detalji o održavanju edukacije