Usluge za naručitelje

Javna nabava ne smije biti osmišljena s namjerom izbjegavanja primjene Zakona o javnoj nabavi ili s namjerom da se određenim gospodarskim subjektima neopravdano da prednost ili ih stavi u nepovoljniji položaj. Stoga su svi naručitelji obvezni primjenjivati odredbe Zakona o javnoj nabavi na način koji omogućava učinkovitu javnu nabavu te ekonomično i svrhovito trošenje javnih sredstava, međutim kako to ostvariti?

Pojedine zakonske odredbe primjenjuju se neovisno o tome što tijekom proračunske godine možda niste imali niti jedan postupak javne nabave. Slučajnim ili namjernim propustom u svezi tih obveza naručitelj se izlaže prekršajnoj novčanoj kazni.

Naručiteljima nudimo savjetodavne usluge vezane uz:

  • izradu i ažuriranje plana nabave/registra ugovora
  • izradu i pregled Dokumentacije o nabavi
  • provođenju cjelokupnog postupka javne nabave
  • izradu provedbenih dokumenata i internih akata iz područja javne nabave

Što u slučaju kad nemate ovlaštenog predstavnika koji posjeduje Certifikat za područje javne nabave?

Zakonom o javnoj nabavi predviđena je ova situacija te je određeno da ovlašteni predstavnici naručitelja koji pripremaju i provode postupak javne nabave ne moraju biti zaposlenici naručitelja – obratite nam se za pomoć!