Tko smo?

Specijalizirana smo tvrtka, koja okuplja stručnjake, trenere i specijaliste, za savjetovanje i pružanje stručne podrške u području javne nabave za naručitelje i ponuditelje.

Područje javne nabave je dinamično te zahtijeva suradnju u kojoj stručnjaci različitih znanja rade na ostvarenju zajedničkih ciljeva. Neprestane promjene zahtijevaju visokostručni pristup i kontinuiranu edukaciju stoga organiziramo programe edukacija oko najaktualnijih tema sa praktičnim rješenjima.

EDUCA savjetovanje j.d.o.o. ima ovlaštenje Uprave za politiku javne nabave, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta KLASA UP/I-406-01/18-01/07, URBROJ 526-06-02-02-02/1-18-02 za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave koje je na snazi od 13. prosinca 2018. godine do 13. prosinca 2021. godine te smo sukladno izdanom ovlaštenju uvršteni u Registar nositelja programa pod evidencijskim brojem 74. U području javne nabave osiguravamo savjete za naručitelje o provođenju postupaka kao i za ponuditelje za pripremu i izradu ponude i sudjelovanja u postupku javne nabave. Detaljne podatke o programima usavršavanja pronađite u rubrici Edukacije.

Stavljajući interese klijenata na prvo mjesto i uspostavljanjem poslovnih odnosa izgrađenih na međusobnom povjerenju, naš tim će Vam biti stručna podrška te postati ključan partner u provođenju postupaka javne nabave.