Tko smo?

EDUCA savjetovanje je tvrtka koja organizira programe edukacija oko najaktualnijih tema sa praktičnim rješenjima. Radimo samo s najboljima od najboljih kako bismo vam prenijeli znanje i odgovorili na sva vaša pitanja. Upoznajte naše predavače!

Na profesionalan način prenijet ćemo vam praktična i teorijska znanja i kroz naše usluge savjetovališta pružiti potporu za vaše konkretne situacije u praksi.

EDUCA savjetovanje j.d.o.o. ima ovlaštenje Uprave za politiku javne nabave, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta KLASA UP/I-406-01/18-01/07, URBROJ 526-06-02-02-02/1-18-02 za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave koje je na snazi od 13. prosinca 2018. godine do 13. prosinca 2021. godine te smo sukladno izdanom ovlaštenju uvršteni u Registar nositelja programa pod evidencijskim brojem 74. U području javne nabave osiguravamo savjete za naručitelje o provođenju postupaka kao i za ponuditelje za pripremu i izradu ponude i sudjelovanja u postupku javne nabave. Detaljne podatke o programima usavršavanja pronađite u rubrici Edukacije.