Events

Predstojeći
Na poludnevnoj praktičnoj radionici saznajte na koji način uspostaviti i ažurirati Registar ugovora? Sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi Registar ugovora se mora ažurno voditi te se isti uspostavlja i ažurira unutar sustava EOJN. Koje ugovore moramo objaviti i na...