Events

Predstojeći
Pohađanjem Programa usavršavanja stječe se 8 bodova za obnovu certifikata u području javne nabave. Pratite li kontinuirano Rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave te presude Visokog upravnog suda i DKOM usklade? Kroz konkretne primjere iz prakse Rješenja DKOM-a...
Predstojeći
Pohađanjem programa usavršavanja ostvaruje se 8 bodova za obnovu Certifikata u području javne nabave Kako upravljati jednostavnom nabavom do 200.000 kn odnosno 500.000 kuna, uzimajući u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije, uz praktične primjere odredbi...
Predstojeći
Pohađanjem Programa usavršavanja stječe se 8 bodova za obnovu certifikata u području javne nabave. Nakon otvaranja ponuda naručitelj pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz DoN. Ukoliko se informacije koje je dostavio gosp. subjekt čine nepotpuni, pogrešni...
Predstojeći
Pohađanjem Programa usavršavanja stječe se 8 bodova za obnovu certifikata u području javne nabave. Početnik ste u javnoj nabavi? Imate Certifikat iz područja javne nabave ali niste sudjelovali u provođenju postupaka javne nabave ili niste još pohađali izobrazbu za dobivanje...