Usluge

Savjetovanje o svim aspektima javne nabave – uz našu pomoć provodite uspješne postupke javne nabave!

Naručiteljima nudimo savjetodavne usluge vezane uz:

  • izradu i ažuriranje plana nabave/registra ugovora
  • izradu i pregled Dokumentacije o nabavi
  • provođenju postupka javne nabave
  • izradu provedbenih dokumenata i internih akata iz područja javne nabave

Gospodarskim subjektima nudimo savjetodavne usluge vezane uz:

  • pripremu ponuda u postupcima javne nabave
  • postupak pravne zaštite
  • izradu provedbenih dokumenata i internih akata iz područja javne nabave