Maja Štefok

Maja je stručni savjetnik specijalist u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.

Radno iskustvo stekla je radom u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova u Upravi za koordinaciju i praćenje prilagodbe sustavu EU i Tajništvu Pregovaračke skupine, zatim u Croatia banci d.d. kao stručni suradnik za pravne poslove te u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Završila je pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, položila pravosudni ispit te sudjelovala na brojnim međunarodnim konferencijama i stručnim skupovima u području javne nabave.

Završila je program „Joint Master in Public Procurement Management“ u organizaciji Sveučilišta Tor Vergata u Rimu i Sveučilišta u Beogradu.

Detalji predavača
  • Radno mjesto
    Radno mjesto
    stručni savjetnik specijalist u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave