ZAGREB: Praktična upotreba EOJN RH – korak po korak uz pregled prakse u dijelu pregleda i ocjene ponuda

Pridružite nam se na edukaciji kako bismo zajedno kroz rad u sustavu doskočili poteškoćama koje se javljaju u radu naručiteljima i ponuditeljima.

Kako je u ovoj fazi implementacije novog sustava većina naručitelja stekla iskustvo u pripremi i objavi postupaka javne nabave, naglasak stavljamo na postupak pregleda i ocjene ponuda.

Ovdje smo da Vam ponudimo rješenje problema te da na vrijeme otklonite dvojbe koje niste ni trebali imati!

Pohađanjem edukacije ostvaruje se 8 bodova potrebnih za obnovu Certifikata iz područja javne nabave.

Vasi podaci

DaNe

Kontakt podaci

Polaznici

Unos proizvoljnog broj polaznika, visak polja slobodno mogu ostati nepopunjeni.

Potvrđujem da sam upoznat sa Pravilnikom o zaštiti osobnih podatakaDa
Suglasan sam da se moji osobni podaci obrađuju za naredne edukacije sukladno Pravilniku o zaštiti osobnih podatakaDaNe

Raspored
 • 08:45 - 09:00
  PRIJAVA SUDIONIKA
 • 09:00 - 10:30
  UVOD U NOVI EOJN - KLJUČNE FUNKCIONALNOSTI

  uvid u funkcionalnosti i module EOJN
  pregled naručitelja i ponuditelja
  opis svih izmjena u novom EOJN
  priprema i izrada Plana nabave
  objava izmjena i dopuna Plana nabave

 • 10:30 - 10:45
  PAUZA ZA KAVU
 • 10:45 - 12:15
  KORACI PROVEDBE POSTUPKA KROZ EOJN - I. DIO

  korak po korak do objave prethodnog savjetovanja
  unos početnih parametara postupka i kreiranje općeg dijela DON-a i ESPD zahtjeva
  priprema postupka i dokumentacije te kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta te kriterija za odabir ponude
  zahtjev za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi gosp. subjekta
  izmjena postupka i dokumentacije

 • 12:15 - 13:00
  PAUZA ZA RUČAK (osigurava organizator)
 • 13:00 - 14:30
  KORACI PROVEDBE POSTUPKA KROZ EOJN - II. DIO

  procesi ponuditelja (postavljanje pitanja, priprema ponude, kreiranje ESPD odgovora isključivo kroz EOJN RH, pristupanje stranici automatskog otvaranja ponuda)
  proces otvaranja ponuda
  pregled i ocjena ponuda
  pojašnjenja kroz EOJN
  APD i traženje kroz Registre
  izrada Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda te izrada Odluka o odabiru
  objava Obavijesti o sklopljenom ugovoru
  registar ugovora na novom EOJN-u (unos i objava, izmjene ugovora, ažuriranje ugovora)
  e-žalba
  e-Pristojba - novi načini plaćanja naknade za pokretanje žalbenog postupka

 • 14:30 - 14:45
  PAUZA
 • 14:45 - 16:15
  PREGLED PRAKSE U DIJELU PREGLEDA I OCJENE PONUDA

  jamstvo za ozbiljnost ponude - greške
  najčešće pogreške u ESPD obrascima te dopuna i pojašnjenje ESPD obrasca
  pogreške prilikom dokazivanja nepostojanja obveznih osnova za isključenje
  pogreške prilikom dokazivanja uvjeta sposobnosti
  primjena članka 293 i 263. ZJN 2016
  oslanjanje na sposobnost drugih subjekata i podugovaranje

DIPL. IUR.
Danijela ima više od 15 godina iskustva u području javne nabave. Završila je Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i training program „Public Procurement for EU Founded Projects – Avoid irregularities“, Berlin, European Academy for Taxes, Economics & Law te ima položen pravosudni ispit. Zadnjih deset godina je načelnica Sektora za pravne poslove i upravljanje ugovorima i okvirnim sporazumima u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu, a gdje je stekla praktično iskustvo u provođenju postupaka javne nabave za velik broj korisnika središnje javne nabave u raznim nabavnim kategorijama.  Značajno iskustvo iz područja javne nabave stekla je i tijekom višegodišnjeg  rada u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave na radnom mjestu stručnog savjetnika. Sudjeluje kao predavač na programima stručnog usavršavanja u području javne nabave, a također je i ispitivač na državnom stručnom ispitu za područje javne nabave.
dipl. oec.
Nikolina je zaposlena u Karlovačkoj županiji - Odsjeku za javnu nabavu, nakon višegodišnjeg iskustva rada u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu. Stekla je zvanje diplomirane ekonomistice na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. U području javne nabave je kontinuirano od 2009. godine te posjeduje iskustvo rada na poslovima vezanim uz EU projekte. U svom radu obavlja poslove cjelovitog upravljanja nabavnim kategorijama koji zahtijevaju posebnu samostalnost, stručnost i odgovornost u radu od pripreme i provedbe postupaka javne nabave i praćenja realizacije postupaka do kontinuirane analize rezultata nabave i pripreme izvješća kao i koordinaciju pripreme plana upravljanja okvirnim sporazumima. Ujedno je bila i član stručnog povjerenstva u postupcima javne nabave koje provodi Vlada Republike Hrvatske. Autor je i koautor stručnih članaka iz područja javne nabave.
Detalji o održavanju edukacije
 • Kotizacija
  195,00 € po sudioniku - PDV se ne obračunava
 • Vrijeme održavanja
  11.04.2024 09:00
 • Završetak
  11.04.2024 16:15
 • Status
  Istekao
 • Lokacija
 • Kategorija
 • Adresa
  Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
 • Telefon
  098/699-754
 • Email
  educa-savjetovanje@outlook.com