Karlovac – Hrvatska obrtnička komora

Venue Details
Events of the Venue
You might also love these events.
26.09.2019
Pohađanjem Programa usavršavanja stječe se 8 bodova za obnovu certifikata u području javne nabave. Po službenoj dužnosti Državna komisija za kontrolu postupaka javne naabve (DKOM) pazi na osobito bitne povrede postupka javne nabave. Koje su do sada najčešće utvrđene bitne...
Istekao
12.04.2019
Pohađanjem programa usavršavanja stjeće se 8 bodova za obnovu certifikata u području javne nabave. Pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave utvrđuje naručitelj općim aktom, uzimajući u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije te se opći akt...
Istekao