Varaždin – Park Boutique Hotel

Venue Details
  Events of the Venue
  You might also love these events.
  12.12.2019
  Usavršavanje u sklopu EDUCA programa promocije “Izvedite šefa na edukaciju”. Pohađanjem Programa usavršavanja stječe se 8 bodova za obnovu certifikata u području javne nabave. Pratite li kontinuirano Rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave te presude Visokog upravnog suda...
  Istekao
  27.09.2019
  Pohađanjem Programa usavršavanja stječe se 8 bodova za obnovu certifikata u području javne nabave. Na edukaciji saznajte preporuke za pravilno određivanje tehničkih specifikacija te kako korak po korak izraditi dokumente gdje će se opisati odnosno odrediti relevantni elementi nabave, uključujući...
  Istekao