Što u praksi donosi Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o Dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave

Dana 1. srpnja 2020. godine u Narodnim novinama broj 75/2020 objavljen je Pravilnik o izmjeni i dopunama pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave. Ovim izmjenama pravilnika mijenja se odredba koja određuje starost dijela ažuriranih popratnik dokumenata – potvrda o nepostojanju poreznog duga i potvrda o nekažnjavanju.

Umjesto dosadašnje odredbe koja je propisvala da se smatra da su navedeni dokumenti ažurirani ako nisu stariji od dana otvaranja ponuda, izmenama pravilnika određeno je da se smatra da su isti ažurirani ako nisu stariji od šest mjeseci od početka postupka javne nabave.

Ujedno je propisano da je u postupku javne nabave dopušteno dokazivati da dostavljeni dokumenti nisu ažurirani. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave, a primjenjuje se na postupke koji su pokrenuti nakon njegova stupanja na snagu.

U praksi će ove izmjene pravilnika uvelike olakšati dokazivanje nepostojanja poreznog duga, odnosno spriječiti probleme koji nastaju pri dohvatu potvrde Porezne uprave preko modula“dohvat iz registara RH“ EOJN RH. Naime, stupanjem na snagu ovog pravilnika omogućuje se ponuditeljima da već u samoj ponudi dostave potvrdu o nepostojnanju poreznog duga uslijed čega naručitelj neće morati pribavljati tu potvrdu kao ažurirani popratni dokument putem EOJN i izbjeći će komplikacije koje mogu nastati uslijed neažurnog vođenja evidencije Porezne uprave.

Ujedno na ovaj način olakšano je i dokazivanje nepostojanja razloga za isključenje stranim gospodarskim subjektima u odnosu na koje nije moguć dohvat putem registara u okviru EOJN RH obzirom da potvrde o nepostojanju osnova za isključenje sada mogu biti starije od dana otvaranja ponuda, odnosno nije potrebno za svaki postupak ishoditi novi dokument.