Events

Predstojeći
Pohađanjem Programa usavršavanja stječe se 8 bodova za obnovu certifikata u području javne nabave. Po službenoj dužnosti Državna komisija za kontrolu postupaka javne naabve (DKOM) pazi na osobito bitne povrede postupka javne nabave. Koje su do sada najčešće utvrđene bitne...