Utvrđene nepravilnosti u ex-ante i ex-post provjerama postupaka javne nabave s primjerima iz prakse

Pohađanjem Programa usavršavanja stječe se 8 bodova za obnovu certifikata u području javne nabave

Imali ste dobru ideju, napravili projektni prijedlog i aplicirali na EU fondove. Projekt vam je prošao na natječaju i potpisali ste ugovor o dodjeli sredstava – pravi izazovi tek slijede u javnoj nabavi koja je dio svakog EU projekta.

U projektima sufinanciranim sredstvima Europske unije korisnici koji su ujedno i javni naručitelji obvezni su nabavu radova, robe i usluga za potrebe projekta provoditi sukladno primjenjivom Zakonu o javnoj nabavi, a poštivanje ove obveze podložno je kontroli od strane tijela u sustavu upravljanja ESI fondovima. Nepravilnosti u pripremi i provedbi postupaka javne nabave najčešći su razlog utvrđenja nepravilnosti te financijskih ispravaka od strane tijela u sustavu, što za korisnike projekata često ima štetne financijske posljedice.

Naglasak stavljamo na najčešće vrste nepravilnosti u praksi kao i načine kako ih izbjeći te što uspješnije provesti projekt. Kroz konkretne primjere nepravilnosti iz prakse naučite na tuđim pogreškama!

Vasi podaci

DaNe

Kontakt podaci

Polaznici

Unos proizvoljnog broj polaznika, visak polja slobodno mogu ostati nepopunjeni.

Potvrđujem da sam upoznat sa Pravilnikom o zaštiti osobnih podatakaDa
Suglasan sam da se moji osobni podaci obrađuju za naredne edukacije sukladno Pravilniku o zaštiti osobnih podatakaDaNe

Raspored
 • 08:45 - 09:00
  Prijava
 • 09:00 - 10:30
  Na koji način se utvrđuje nepravilnost?

  Što je nepravilnost?
  Kontrole tijela u sustavu (ex-ante i ex-post provjere)
  Postupak utvrđenja nepravilnosti
  Pravna zaštita

 • 10:30 - 10:45
  Pauza za kavu
 • 10:45 - 12:15
  Kako se određuju nepravilnosti i financijske korekcije?

  Vrste nepravilnosti u javnoj nabavi – Pravila o financijskim korekcijama
  Način određivanja financijskih korekcija
  Olakotne i otegotne okolnosti kod određivanja financijskih korekcija
  Primjeri najčešćih nepravilnosti u praksi

 • 12:15 - 13:00
  Pauza za ručak (osigurava organizator)
 • 13:00 - 14:30
  Konkretni primjeri nepravilnosti iz prakse

  Nepravilnosti u javnoj nabavi kod pripreme dokumentacije i provedbe postupka (određivanje predmeta nabave, kriterija za odabir gospodarskog subjekta i odabir ponude, određivanje rokova i obvezne objave, jamstva, greške kod utvrđivanja kriterija za odabir subjekta i odsutnosti osnova za isključenje; ispravna primjena instituta pojašnjenja i upotpunjavanja ponuda)
  Primjeri nepravilnosti iz prakse

 • 14:30 - 14:45
  Pauza
 • 14:45 - 16:15
  Nepravilnosti tijekom izvršavanja ugovora

  Izvršavanje ugovora o nabavi
  Izmjene ugovora o nabavi
  Primjeri dopuštenih i nedopuštenih izmjena ugovora

DIPL.IUR.
Marina je diplomirana pravnica i stručnjak za EU fondove u društvu EMDA d.o.o. koje se bavi savjetovanjem u EU fondovima. Ima više od 8 godina praktičnog iskustva u savjetovanju vezano za provedbu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sufinanciranih iz fondova Europske unije (pretpristupnog programa IPA te ESI fondova). Predmetno iskustvo uključuje savjetovanje te davanje pravnih mišljenja vezano za izvršavanje prava i obveza iz ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kao i pripremu i provođenje postupaka nabave sukladno propisima o javnoj nabavi i pravilima nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi. Za vrijeme rada u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) radila je kao osoba za nepravilnosti i donosila odluke o postojanju/nepostojanju nepravilnosti. Redovito drži edukacije u području upravljanja EU projektima, javne nabave te pravnog i institucionalnog okvira za provedbu EU projekata u Hrvatskoj, kao i provođenju ugovora o radovima koji se ugovaraju po FIDIC modelu. Posjeduje važeći certifikat u području javne nabave i ima položen pravosudni ispit.
Fotografije mjesta održavanja
Detalji o održavanju edukacije