SPECIJALISTIČKI PROGRAM izobrazbe u području javne nabave

Program izobrazbe je program u trajanju od 50 nastavnih sati koji se uobičajeno održava tijekom pet dana ali se može organizirati i u drugačijem rasporedu.

Provodi se prema Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) te podzakonskim propisima, a sve prema nastavnom programu propisanom u Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (Narodne novine, broj 65/17). Program obuhvaća predavanja i vježbe. Na predavanjima se usvajaju teorijska znanja o sustavu javne nabave dok se vježbe odnose na praktičnu primjenu teoretskih znanja i samostalnu pripremu i provedbu postupaka javne nabave.

Nakon sudjelovanja na Programu izobrazbe polazniku se izdaje Potvrda temeljem koje može pristupiti polaganju državnog ispita za javnu nabavu. Ispit organizira Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja te mu mogu pristupiti jedino osobe koje su završile Specijalistički program i dobile Potvrdu o pohađnju Programa.

Nakon uspješno položenog ispita stječe se Certifikat za javnu nabavu i pravo na upis u registar predstavnika u području javne nabave.

Prepoznali ste vrijednost koju dobivate poznavanjem sustava javne nabave u RH i posjedovanjem Certifikata za javnu nabavu – obratite nam se za rezervaciju termina edukacije!

Detalji o održavanju edukacije