Sastavljanje i izjavljivanje žalbe, odgovora na žalbu te pregled najnovijih Rješenja DKOM-a i VUS-a

Pohađanjem Programa usavršavanja stječe se 8 bodova za obnovu certifikata u području javne nabave

Kroz primjere iz prakse saznajte koje su procesne pretpostavke za izjavljivanje žalbe te na koji način se mogu postaviti žalbeni zahtjevi. Ponuditelj ste i želite izjaviti žalbu na postupak javne nabave ali niste sigurni na koji način ju sastaviti i kako pravilno postaviti žalbene navode i koje dokaze pružiti za podupiranje svojih tvrdnji? Ukoliko ste naručitelj, saznajte na koi način sastaviti odgovor na žalbu i kroz najčešće pogreške žalitelja te naručitelja i odabranih ponuditelja prilikom odgovora za žalbu naučite na tuđim greškama.

Pratite li kontinuirano Rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave te presude Visokog upravnog suda i DKOM usklade? Kroz konkretne primjere iz prakse Rješenja DKOM-a saznajte koje su najčešće pogreške pri izradi Dokumentacije o nabavi te pri pregledu i ocjeni ponuda kao i na što treba obratiti osobitu pažnju.

Vasi podaci

DaNe

Kontakt podaci

Polaznici

Unos proizvoljnog broj polaznika, visak polja slobodno mogu ostati nepopunjeni.





Potvrđujem da sam upoznat sa Pravilnikom o zaštiti osobnih podatakaDa
Suglasan sam da se moji osobni podaci obrađuju za naredne edukacije sukladno Pravilniku o zaštiti osobnih podatakaDaNe

Raspored
 • 08:30 - 09:00
  Prijava sudionika
 • 09:00 - 10:30
  Sastavljanje i izjavljivanje žalbe

  procesne pretpostavke za izjavljivanje žalbe:
  pravodobnost
  plaćanje naknade za pokretanje žalbenog postupka
  pravni interes
  urednost
  primjeri iz prakse
  sastavljanje žalbe
  žalbeni navodi i dokazi
  postavljanje žalbenog zahtjeva
  akcesorni zahtjevi (troškovi postupka, privremene mjere i sl.)

 • 10:30 - 10:45
  Pauza za kavu
 • 10:45 - 12:15
  Sastavljanje odgovora na žalbu - najčešće pogreške

  odgovori na žalbu naručitelja i odabranih ponuditelja
  troškovi postupka
  postavljanje zahtjeva za nastavak postupka
  najčešće pogreške žalitelja te naručitelja i odabranog ponuditelja
  najnovija praksa DKOM-a i VUS-a

 • 12:15 - 13:00
  Pauza za ručak (osigurava organizator)
 • 13:00 - 14:30
  Pravna zaštita – pregled najnovije prakse DKOM-a i VUS-a

  najnovija praksa DKOM-a i VUS-a
  pregled prakse po fazama postupka (u fazi žalbe na dokumentaciju)

 • 14:30 - 14:45
  Pauza
 • 14:45 - 16:15
  Pravna zaštita – pregled najnovije prakse DKOM-a i VUS-a

  najnovija praksa DKOM-a i VUS-a
  pregled prakse po fazama postupka (u fazi pregleda i ocjene)
  najčešće pogreške naručitelja i ponuditelja u postupcima javne nabave kroz praksu DKOM-a i VUSRH

DIPL. IUR.
Zvonimir je član Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Diplomirani je pravnik iz Zagreba s položenim pravosudnim ispitom. U dosadašnjoj karijeri radio je kao odvjetnički vježbenik te u sustavu državne uprave, u sklopu Vladinog ureda za javnu nabavu, odnosno Ministarstva gospodarstva, Upravi za sustav javne nabave. Tijekom rada u sustavu države uprave sudjelovao je u izradi zakonskih i podzakonskih tekstova na području javne nabave te bio član radne skupine zadužene za poglavlje V – Javna nabava. Radio je i u Narodnim novinama d.d. na mjestu Voditelja uredništva pravne edukacije i pravne biblioteke te je bio član radne skupine za izradu i unaprjeđenje Elektroničkog oglasnika javne nabave (EOJN RH). Ujedno je i član je radne skupine za elektroničku javnu nabavu pri Europskoj komisiji.
dipl. iur.
Maja je predsjednica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Radno iskustvo stekla je radom u odvjetničkom uredu, u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, u Ministarstvu socijalne politike i mladih kao glavna savjetnica ministra te u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu kao zamjenica državnog tajnika i načelnica Sektora za pravne poslove i upravljanje ugovorima i okvirnim sporazumima. U svom radu stekla je iskustvo na području javne nabave iz perspektive naručitelja, ponuditelja i žalbenog tijela. Završila je pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, položila pravosudni ispit te sudjeluje kao redoviti je predavač na programima usavršavanja u području javne nabave. Završila je stručni program usavršavanja Public Procurement Excellence u organizaciji WU Executive Academy i Bundesbeschaffung GmbH u Beču.
Fotografije mjesta održavanja
Detalji o održavanju edukacije