Provedba jednostavne nabave, izrada DoN te pregled i ocjena ponuda s naglaskom na poslovnu tajnu

Pohađanjem Programa usavršavanja stječe se 8 bodova za obnovu certifikata u području javne nabave

Kako upravljati jednostavnom nabavom do 200.000 kn odnosno 500.000 kuna, uzimajući u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije, uz praktične primjere odredbi općeg akta i ostalih dokumenata u postupku jednostavne nabave.

Pravilna i kvalitetna Dokumentacija o nabavi osnova je za provođenje postupka javne nabave – niste sigurni od kuda početi? Počnite tako da se educirate.

Nakon otvaranja ponuda naručitelj pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz DoN. Pregled i ocjena ponuda su dio postupka javne nabave koji je podložan čestim promjenama prakse i nužno je pratiti aktualnosti kako bismo uspješno donijeli odluku o odabiru i zaključili ugovor. Poseban naglasak stavljamo na poslovnu tajnu i dijelove koji se smiju označiti tajnim. Uzimajući u obzir pravno shvačanje DKOM-a saznajte kako postupiti ako ponuditelj označi dijelove ponude poslovnom tajnom.

Vasi podaci

DaNe

Kontakt podaci

Polaznici

Unos proizvoljnog broj polaznika, visak polja slobodno mogu ostati nepopunjeni.

Potvrđujem da sam upoznat sa Pravilnikom o zaštiti osobnih podatakaDa
Suglasan sam da se moji osobni podaci obrađuju za naredne edukacije sukladno Pravilniku o zaštiti osobnih podatakaDaNe

Raspored
 • 08:45 - 09:00
  Prijava
 • 09:00 - 10:30
  Provedba jednostavne nabave

  donošenje općeg akta o jednostavnoj nabavi
  odgovornost naručitelja za primjenu općeg akta o jednostavnoj nabavi
  primjer općeg akta o jednostavnoj nabavi

 • 10:30 - 10:45
  Pauza za kavu
 • 10:45 - 12:15
  Izrada DoN i pravna zaštita slučaju žalbe na DON

  najčešće pogreške naručitelja u izradi DoN kroz praksu DKOM-a i VUS-a
  postupanje naručitelja u slučaju žalbe na DoN
  rokovi za izjavljivanje žalbe na DoN i izmjene DoN

 • 12:15 - 13:00
  Pauza za ručak (osigurava organizator)
 • 13:00 - 14:30
  Pregled i ocjena ponuda kroz praksu DKOM i VUS-a

  novine iz Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave
  (višekratni) dohvat dokaza preko Elektroničkog oglasnika javne nabave
  praksa DKOM-a i Visokog upravnog suda u odnosu na dostavu ažuriranih popratnih dokumenata (čl. 263 Zakona o javnoj nabavi)
  propisivanje iskustva stručnjaka kao kriterija za odabir ponude i primjena članka 293. prilikom evaluacije stručnjaka

 • 14:30 - 14:45
  Pauza
 • 14:45 - 16:15
  Poslovna tajna u javnoj nabavi

  općenito o poslovnoj tajni
  što se smije označiti poslovnom tajnom
  kako postupiti ako ponuditelj označi dijelove ponude poslovnom tajnom s obzirom na pravno shvaćanje DKOM-a
  praksa DKOM-a u vezi poslovne tajne

DIPL. IUR.
Damir je rukovoditelj stručnih službi u Institutu za razvoj i međunarodne odnose gdje se javnom nabavom bavi i u svojstvu ponuditelja. Veliko radno iskustvo u području javne nabave stekao je kao pomoćnik Uprave APIS IT-a d.o.o. koji je između ostalog bio voditelj svih postupaka javne nabave postupka javne nabave. Javnom nabavom operativno se bavi od 1997. godine. Uz važeći certifikat iz područja javne nabave ima završen specijalistički program za trenera u području javne nabave. Redoviti je predavač na specijalističkim programima izobrazbe i redovitim usavršavanjima u području javne nabave.
Fotografije mjesta održavanja
Detalji o održavanju edukacije