Pregovaranje oko ponude, dokazivanje nekažnjavanosti i plaćanja poreza, izrada tehničkih specifikacija i dopuštene izmjene ugovora

Pohađanjem Programa usavršavanja stječe se 8 bodova za obnovu certifikata u području javne nabave.

Nakon otvaranja ponuda naručitelj pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz DoN. Ukoliko se informacije koje je dostavio gosp. subjekt čine nepotpuni, pogrešni ili nedostaju, naručitelj može zahtijevati da se iste dopune, razjasne, upotpune ili dostave nužne informacije – međutim, kako tražiti pojašnjenje podataka, a da se ne bi smatralo da pregovaramo oko predmeta nabave ili kriterija za odabir ponude? Naučite na tuđim pogreškama i konkretnim primjerima iz prakse.

Na edukaciji saznajte preporuke za pravilno određivanje tehničkih specifikacija te kako korak po korak izraditi dokumente gdje će se opisati odnosno odrediti relevantni elementi nabave, uključujući opis predmeta nabave i tehničke specifikacije – na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način kako se tehničke specifikacije ne bi smatrale diskriminatornim. Ako je to opravdano predmetom nabave možemo uputiti na određenu marku ili izvor ali kako definirati kriterije jednakovrijednosti ili iste dokazati?

Tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi često dolazi do više ili manje predvidivih izmjena okolnosti koje mogu rezultirati potrebom da se izmjeni ili čak raskine ugovor. Naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave samo u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi. Nezakonite izmjene ugovora mogu dovesti do prekršajne odgovornosti ali i do puno težih posljedica. Koje su vaše mogućnosti za izmjenu ugovora i koje vam posljedice prijete u slučaju ne postupanja po zakonskim obvezama?

Vasi podaci

DaNe

Kontakt podaci

Polaznici

Unos proizvoljnog broj polaznika, visak polja slobodno mogu ostati nepopunjeni.

Potvrđujem da sam upoznat sa Pravilnikom o zaštiti osobnih podatakaDa
Suglasan sam da se moji osobni podaci obrađuju za naredne edukacije sukladno Pravilniku o zaštiti osobnih podatakaDaNe

Raspored
 • 08:45 - 09:00
  Prijava sudionika
 • 09:00 - 10:30
  Postupanja koja dovode do pregovaranja oko ponude

  u kojim slučajevima pregovaramo oko kriterija za odabir ponude?
  pregovaranje oko ponuđenog predmeta nabave
  postupanja koja dovode do izmjene ponude
  primjeri iz najnovije prakse DKOM-a i VUS-a

 • 10:30 - 10:45
  Pauza za kavu
 • 10:45 - 12:15
  Dokazivanje nekažnjavanosti i plaćanja poreza

  definiranje obveznih osnova za isključenje – najčešće pogreške
  postupanje s ažuriranim popratnim dokumentima sukladno članku 263.
  dokazivanje nekažnjavanosti prema najnovijoj praksi DKOM-a i VUS-a
  dokazivanje plaćanja poreza i dr. davanja prema najnovijoj praksi DKOM-a i VUS-a
  mišljenja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta

 • 12:15 - 13:00
  Pauza za ručak
 • 13:00 - 14:30
  Izrada tehničkih specifikacija

  izrada troškovnika i tehničkih specifikacija
  načini određivanja tehničkih specifikacija
  upućivanje na norme
  primjeri iz prakse DKOM-a
  upućivanje na marke ili izvore
  definiranje jednakovrijednosti i kriterija jednakovrijednosti i dokazivanje
  diskriminirajuće tehničke specifikacije predmeta nabave
  primjeri iz prakse DKOM-a

 • 14:30 - 14:45
  Pauza
 • 14:45 - 16:15
  Dopuštene izmjene ugovora

  izmjene predviđene u dokumentaciji o nabavi (čl. 315. ZJN-a)
  izmjene radi nabave dodatnih radova, usluga ili robe (čl. 316. ZJN-a)
  izmjene zbog okolnosti koje naručitelj nije mogao predvidjeti (čl. 317. ZJN-a)
  izmjene radi zamjene prvotnog ugovaratelja (čl. 318. ZJN-a)
  izmjene do 10% odnosno 15% prvotne vrijednosti (čl. 320. ZJN-a)
  praktični primjeri iz prakse i mišljenja Uprave za politiku javne nabave
  posljedice izmjena protivnih ZJN-u i ovlasti DKOM-a
  prekršajna odgovornost

DIPL. IUR.
Danijela ima više od 10 godina iskustva u području javne nabave. Završila je Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i training program „Public Procurement for EU Founded Projects – Avoid irregularities“, Berlin, European Academy for Taxes, Economics & Law te ima položen pravosudni ispit. Zadnjih pet godina je načelnica Sektora za pravne poslove i upravljanje ugovorima i okvirnim sporazumima u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu, a gdje je stekla praktično iskustvo u provođenju postupaka javne nabave za velik broj korisnika središnje javne nabave u raznim nabavnim kategorijama.  Značajno iskustvo iz područja javne nabave stekla je i tijekom višegodišnjeg  rada u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave na radnom mjestu stručnog savjetnika. Sudjeluje kao predavač na programima stručnog usavršavanja u području javne nabave, a također je i ispitivač na državnom stručnom ispitu za područje javne nabave.
dipl. iur.
Maja je predsjednica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Radno iskustvo stekla je radom u odvjetničkom uredu, u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, u Ministarstvu socijalne politike i mladih kao glavna savjetnica ministra te u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu kao zamjenica državnog tajnika i načelnica Sektora za pravne poslove i upravljanje ugovorima i okvirnim sporazumima. U svom radu stekla je iskustvo na području javne nabave iz perspektive naručitelja, ponuditelja i žalbenog tijela. Završila je pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, položila pravosudni ispit te sudjeluje kao redoviti je predavač na programima usavršavanja u području javne nabave. Završila je stručni program usavršavanja Public Procurement Excellence u organizaciji WU Executive Academy i Bundesbeschaffung GmbH u Beču.
Fotografije mjesta održavanja
Detalji o održavanju edukacije