Pregled i ocjena ponuda prema redoslijedu iz članka 291. ZJN kroz prikaz aktualne prakse DKOM-a i VUS-a

Pohađanjem edukacije ostvaruje se 8 bodova potrebnih za obnovu Certifikata iz područja javne nabave.

Vasi podaci

DaNe

Kontakt podaci

Polaznici

Unos proizvoljnog broj polaznika, visak polja slobodno mogu ostati nepopunjeni.

Potvrđujem da sam upoznat sa Pravilnikom o zaštiti osobnih podatakaDa
Suglasan sam da se moji osobni podaci obrađuju za naredne edukacije sukladno Pravilniku o zaštiti osobnih podatakaDaNe

Raspored
 • 08:45 - 09:00
  Registracija polaznika
 • 09:00 - 10:30
  Jamstvo za ozbiljnost ponude i osnove za isključenje

  Jamstvo za ozbiljnost ponude:
  oblik i sadržaj jamstva;
  pravodobna dostava jamstva;
  dostava jamstva u slučaju zajednice ponuditelja;
  primjena članka 293. ZJN 2016
  Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta - osnove za isključenje gospodarskog subjekta i uvjeti sposobnosti:
  najčešće pogreške u ESPD obrascima te dopuna i pojašnjenje ESPD obrasca
  pogreške prilikom dokazivanja nepostojanja obveznih osnova za isključenje

 • 10:30 - 10:45
  Pauza za kavu
 • 10:45 - 12:15
  Osnove za isključenje i uvjeti sposobnosti – I. dio

  Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta - osnove za isključenje gospodarskog subjekta i uvjeti sposobnosti:
  pogreške prilikom dokazivanja uvjeta sposobnosti
  ažurirani popratni dokumenti- dohvat dokaza putem EOJN RH i primjena e certisa - strani GS
  primjena članka 293 i 263. ZJN 2016

 • Pauza

  12:15 - 13:00

 • 13:00 - 14:30
  Osnove za isključenje i uvjeti sposobnosti – II. dio

  Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta - osnove za isključenje gospodarskog subjekta i uvjeti sposobnosti:
  oslanjanje na sposobnost drugih subjekata
  primjena članka 275. ZJN – mogućnost ili obveza?

 • 14:30 - 14:45
  Pauza
 • 14:45 - 16:15
  Provjera uvjeta vezanih za predmet nabave i računska ispravnost ponude

  Ispunjenje zahtjeva i uvjeta vezanih uz predmet nabave i tehničke specifikacije te ispunjenje ostalih zahtjeva, uvjeta i kriterija iz DoN:
  primjena članka 293. ZJN 2016
  koji nedostaci se mogu otkloniti, a koji ne
  smiju li se pojašnjavati dokumenti dostavljeni u svrhu dokazivanja kriterija za odabir ponude
  Računska ispravnost ponude:
  kada i na koji način zatražiti ispravak računske pogreške
  jesu li ponuditelji obvezni prihvatiti ispravak računske pogreške i koje su posljedice u slučaju ne prihvaćanja ispravka?

DIPL. OEC.
Nikolina ima više od 19 godina iskustva u području javne nabave. Završila je Ekonomski fakultet u Zagrebu. Zadnjih šest godina radi kao direktorica društva Public Tenders d.o.o., koje se bavi uslugama savjetovanja iz područja javne nabave. Prethodno je radila kao voditeljica Službe za javnu nabavu u Hrvatskoj lutriji d.o.o., kao direktorica sektora za pravne i opće poslove u Agenciji za ugljikovodike, kao savjetnica za javnu nabavu u Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija te kao voditeljica odsjeka za poslove javne nabave u Gradu Velika Gorica. Javnom nabavom bavi se od 2004. godine te posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave i vodi se u registru trenera javne nabave pri Ministarstvu gospodarstva. Završila je program "Trening trenera u području javne nabave“ organiziran u sklopu EU projekta “Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey“. Predavačica je na konferencijama, seminarima, radionicama iz područja javne nabave te je autorica i koautorica niza stručnih članaka iz područja javne nabave.
Detalji o održavanju edukacije
 • Dana
  Sati
  Minuta
  Sekundi
 • Kotizacija
  195,00 € po sudioniku
 • Vrijeme održavanja
  05.12.2023 09:00
 • Završetak
  05.12.2023 16:15
 • Status
  Predstojeći
 • Lokacija
 • Kategorija
 • Adresa
  Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
 • Telefon
  098/699-754
 • Email
  educa-savjetovanje@outlook.com