POPUNJENO – Praktična upotreba e-Certisa sa detaljnim prikazom pregleda i ocjene ponuda kroz primjere

Pohađanjem Programa usavršavanja stječe se 8 bodova za obnovu certifikata u području javne nabave.

Nakon otvaranja ponuda naručitelj pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz Dokumentacije o nabavi. Ukoliko se informacije koje je dostavio gosp. subjekt čine nepotpuni, pogrešni ili nedostaju, naručitelj može zahtijevati da se iste dopune, razjasne, upotpune ili dostave nužne informacije.

Velike dvojbe u praksi izazvala je primjena članaka 263. i 293. ZJN 2016. Kada je naručitelj dužan postupiti po članku 293., a kada takva obveza ne postoji, koja su ograničenja postupanja naručitelja i dr. slična pitanja bit će tema ove praktične radionice. Zbog svega navedenog, postupak pregleda i ocjene ponuda temeljem Zakona o javnoj nabavi je dugotrajan te se oko načina postupanja u pregledu i ocjeni ponuda javlja dosta nedoumica u praksi.

Što je to sustav e-Certis i kako ga koristiti u pregledu i ocjeni ponuda? e-Certis je zapravo mjesto na kojem možete pronaći dokaze koji se trebaju dostaviti u postupku javne nabave kao i tijelo koje je nadležno za izdavanje tih dokaza u pojedinoj državi članici EU. Naručitelji i ponuditelji prije svega trebaju utvrditi koji je to konkretni dokaz za konkretnu državu u konkretom slučaju, odnosno u konkretnom postupku javne nabave, potreban. Ukoliko nam je ponuditelj ili osoba ovlaštena za zastupanje državljanin EU navedeno je moguće utvrditi putem e-Certisa, međutim što u slučaju da nam je ponuditelj npr. kineska tvrtka?

Interaktivna edukacija s primjerima iz prakse pomoći će vam da dobijete odgovor na vaša pitanja.

 

Vasi podaci

DaNe

Kontakt podaci

Polaznici

Unos proizvoljnog broj polaznika, visak polja slobodno mogu ostati nepopunjeni.

Potvrđujem da sam upoznat sa Pravilnikom o zaštiti osobnih podatakaDa
Suglasan sam da se moji osobni podaci obrađuju za naredne edukacije sukladno Pravilniku o zaštiti osobnih podatakaDaNe

dipl. iur.
Maja je predsjednica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Radno iskustvo stekla je radom u odvjetničkom uredu, u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, u Ministarstvu socijalne politike i mladih kao glavna savjetnica ministra te u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu kao zamjenica državnog tajnika i načelnica Sektora za pravne poslove i upravljanje ugovorima i okvirnim sporazumima. U svom radu stekla je iskustvo na području javne nabave iz perspektive naručitelja, ponuditelja i žalbenog tijela. Završila je pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, položila pravosudni ispit te sudjeluje kao redoviti je predavač na programima usavršavanja u području javne nabave. Završila je stručni program usavršavanja Public Procurement Excellence u organizaciji WU Executive Academy i Bundesbeschaffung GmbH u Beču.
dipl. oec.
Nikolina je voditeljica Službe za upravljanje ugovorima i okvirnim sporazumima u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu. Stekla je zvanje diplomirane ekonomistice na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Radno iskustvo stekla je radom u privatnom i javnom sektoru te od 2009. godine kontinuirano radi na poslovima javne nabave. U svom radu obavlja poslove cjelovitog upravljanja nabavnim kategorijama koji zahtijevaju posebnu samostalnost, stručnost i odgovornost u radu od pripreme i provedbe postupaka javne nabave i praćenja realizacije postupaka do kontinuirane analize rezultata nabave i pripreme izvješća kao i koordinaciju pripreme plana upravljanja okvirnim sporazumima. Nikolina je ujedno i član stručnog povjerenstva u postupcima javne nabave koje provodi Vlada Republike Hrvatske. Autor je i koautor stručnih članaka iz područja javne nabave. Nikolina je trenutno na poslijediplomskom specijalističkom studiju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sa temom poslijediplomskog rada upravo iz područja javne nabave.
Raspored
 • 08:30 - 09:00
  Prijava sudionika
 • 09:00 - 10:30
  Načini i posljedice postupanja po članku 293.

  kada naručitelj postupa po članku 293. ZJN-a?
  na koje dokumente se odnosi postupanje po članku 293. ZJN-a?
  obrazloženje ne postupanja po članku 293. ZJN-a
  izuzeci od postupanja, dokumentiranje postupanja
  ograničenja u postupanju po članku 293. ZJN-a
  koliko puta se može tražiti pojašnjenje?
  posljedice ne postupanja po članku 293. ZJN-a
  izmjena ponude kao posljedica postupanja po čl. 293. ZJN-a

 • 10:30 - 10:45
  Pauza za kavu
 • 10:45 - 12:15
  Pregled i ocjena ponuda – kako izbjeći osnovne pogreške?

  pregled i ocjena ponuda – kako izbjeći osnovne pogreške?
  tajnost podataka – koji dijelovi ponude ne mogu biti označeni tajnim?
  provjera računske ispravnosti ponude – predlošci dopisa
  kako utvrditi izuzetno niske ponude?
  oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata
  praktični primjeri i aktualna praksa DKOM-a

 • 12:15 - 13:00
  Pauza za ručak (osigurava organizator)
 • 13:00 - 14:30
  Postupanje po članku 263. i dohvat podataka u okviru EOJN

  postupanje po članku 263. sa iznimkama
  dohvat podataka iz registara u okviru EOJN i ograničenja dohvata
  ažurirani popratni dokumenti – sadržaj, oblik i starost
  dokazivanje nekažnjavanja – za koje subjekte se dokazuje i kojim dokumentima
  specifičnosti dostave ažuriranih popratnih dokumenata za strance i subjekte sa sjedištem izvan RH
  uvođenje novog subjekta u ponudu u fazi pregleda i ocjene ponuda
  praktični primjeri, mišljenja Uprave za politiku javne nabave i praksa DKOM-a

 • 14:30 - 14:45
  Pauza
 • 14:45 - 16:15
  Praktični prikaz upotrebe e-Certisa

  e-Certis sustav i njegova primjena
  elektronski prikaz rada u sustavu
  najčešće pogreške vezane uz primjenu e-Certisa

Fotografije mjesta održavanja
Detalji o održavanju edukacije