Praktična upotreba e-Certisa sa detaljnim prikazom pregleda i ocjene ponuda kroz primjere

Usavršavanje u sklopu EDUCA programa promocije “Izvedite šefa na edukaciju”.

Pohađanjem Programa usavršavanja stječe se 8 bodova za obnovu certifikata u području javne nabave.

Nakon otvaranja ponuda naručitelj pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz Dokumentacije o nabavi. Ukoliko se informacije koje je dostavio gosp. subjekt čine nepotpuni, pogrešni ili nedostaju, naručitelj može zahtijevati da se iste dopune, razjasne, upotpune ili dostave nužne informacije.

Velike dvojbe u praksi izazvala je primjena članaka 263. i 293. ZJN 2016. Kada je naručitelj dužan postupiti po članku 293., a kada takva obveza ne postoji, koja su ograničenja postupanja naručitelja i dr. slična pitanja bit će tema ove praktične radionice. Zbog svega navedenog, postupak pregleda i ocjene ponuda temeljem Zakona o javnoj nabavi je dugotrajan te se oko načina postupanja u pregledu i ocjeni ponuda javlja dosta nedoumica u praksi.

Što je to sustav e-Certis i kako ga koristiti u pregledu i ocjeni ponuda? e-Certis je zapravo mjesto na kojem možete pronaći dokaze koji se trebaju dostaviti u postupku javne nabave kao i tijelo koje je nadležno za izdavanje tih dokaza u pojedinoj državi članici EU. Naručitelji i ponuditelji prije svega trebaju utvrditi koji je to konkretni dokaz za konkretnu državu u konkretom slučaju, odnosno u konkretnom postupku javne nabave, potreban. Ukoliko nam je ponuditelj ili osoba ovlaštena za zastupanje državljanin EU navedeno je moguće utvrditi putem e-Certisa, međutim što u slučaju da nam je ponuditelj npr. kineska tvrtka?

Interaktivna edukacija s primjerima iz prakse pomoći će vam da dobijete odgovor na vaša pitanja.

U slučaju poteškoća s korištenjem on-line prijavnog obrasca molimo da svoje prijave pošaljete na adresu elektoničke pošte educa-savjetovanje@outlook.com

Vasi podaci

DaNe

Kontakt podaci

Polaznici

Unos proizvoljnog broj polaznika, visak polja slobodno mogu ostati nepopunjeni.

Potvrđujem da sam upoznat sa Pravilnikom o zaštiti osobnih podatakaDa
Suglasan sam da se moji osobni podaci obrađuju za naredne edukacije sukladno Pravilniku o zaštiti osobnih podatakaDaNe

dipl. iur.
Maja je predsjednica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Radno iskustvo stekla je radom u odvjetničkom uredu, u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, u Ministarstvu socijalne politike i mladih kao glavna savjetnica ministra te u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu kao zamjenica državnog tajnika i načelnica Sektora za pravne poslove i upravljanje ugovorima i okvirnim sporazumima. U svom radu stekla je iskustvo na području javne nabave iz perspektive naručitelja, ponuditelja i žalbenog tijela. Završila je pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, položila pravosudni ispit te sudjeluje kao redoviti je predavač na programima usavršavanja u području javne nabave. Završila je stručni program usavršavanja Public Procurement Excellence u organizaciji WU Executive Academy i Bundesbeschaffung GmbH u Beču.
dipl. oec.
Nikolina je voditeljica Službe za upravljanje ugovorima i okvirnim sporazumima u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu. Stekla je zvanje diplomirane ekonomistice na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Radno iskustvo stekla je radom u privatnom i javnom sektoru te od 2009. godine kontinuirano radi na poslovima javne nabave. U svom radu obavlja poslove cjelovitog upravljanja nabavnim kategorijama koji zahtijevaju posebnu samostalnost, stručnost i odgovornost u radu od pripreme i provedbe postupaka javne nabave i praćenja realizacije postupaka do kontinuirane analize rezultata nabave i pripreme izvješća kao i koordinaciju pripreme plana upravljanja okvirnim sporazumima. Nikolina je ujedno i član stručnog povjerenstva u postupcima javne nabave koje provodi Vlada Republike Hrvatske. Autor je i koautor stručnih članaka iz područja javne nabave. Nikolina je trenutno na poslijediplomskom specijalističkom studiju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sa temom poslijediplomskog rada upravo iz područja javne nabave.
Raspored
 • 08:30 - 09:00
  Prijava sudionika
 • 09:00 - 10:30
  Načini i posljedice postupanja po članku 293.

  kada naručitelj postupa po članku 293. ZJN-a?
  na koje dokumente se odnosi postupanje po članku 293. ZJN-a?
  obrazloženje ne postupanja po članku 293. ZJN-a
  izuzeci od postupanja, dokumentiranje postupanja
  ograničenja u postupanju po članku 293. ZJN-a
  koliko puta se može tražiti pojašnjenje?
  posljedice ne postupanja po članku 293. ZJN-a
  izmjena ponude kao posljedica postupanja po čl. 293. ZJN-a

 • 10:30 - 10:45
  Pauza za kavu
 • 10:45 - 12:15
  Pregled i ocjena ponuda – kako izbjeći osnovne pogreške?

  pregled i ocjena ponuda – kako izbjeći osnovne pogreške?
  tajnost podataka – koji dijelovi ponude ne mogu biti označeni tajnim?
  provjera računske ispravnosti ponude – predlošci dopisa
  kako utvrditi izuzetno niske ponude?
  oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata
  praktični primjeri i aktualna praksa DKOM-a

 • 12:15 - 13:00
  Pauza za ručak (osigurava organizator)
 • 13:00 - 14:30
  Postupanje po članku 263. i dohvat podataka u okviru EOJN

  postupanje po članku 263. sa iznimkama
  dohvat podataka iz registara u okviru EOJN i ograničenja dohvata
  ažurirani popratni dokumenti – sadržaj, oblik i starost
  dokazivanje nekažnjavanja – za koje subjekte se dokazuje i kojim dokumentima
  specifičnosti dostave ažuriranih popratnih dokumenata za strance i subjekte sa sjedištem izvan RH
  uvođenje novog subjekta u ponudu u fazi pregleda i ocjene ponuda
  praktični primjeri, mišljenja Uprave za politiku javne nabave i praksa DKOM-a

 • 14:30 - 14:45
  Pauza za kavu
 • 14:45 - 16:15
  Praktični prikaz upotrebe e-Certisa

  eCertis sustav i njegova primjena
  elektronski prikaz rada u sustavu
  najčešće pogreške vezane uz primjenu e-Certisa

Detalji o održavanju edukacije