Osnovni koraci kroz provedbu postupaka javne nabave – za početnike

Pohađanjem Programa usavršavanja stječe se 8 bodova za obnovu certifikata u području javne nabave.

Početnik ste u javnoj nabavi? Imate Certifikat iz područja javne nabave ali niste sudjelovali u provođenju postupaka javne nabave ili niste još pohađali izobrazbu za dobivanje Certifikata i povrh drugih poslova morate još brinuti da postupate po odredbama Zakona o javnoj nabavi? Na praktičnoj jednodnevnoj radionici u manjoj grupi proći ćemo zajedno kroz ključne faze postupka javne nabave i dati ćemo vam “šprance” obrazaca!

Upoznati ćemo Vas s osnovnim propisima i pravilima u svezi Dokumentacije o nabavi od opisa predmeta nabave, podjele na grupe, tehničkih specifikacija, osnova za isključenje i kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta te osnovnim pravilima i institutima zakona o javnoj nabavi (ESPD obrazac, pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda, sastavljanje Zapisnika i donošenje odluka naručitelja kao i njihov učinak te sklapanje ugovora i okvirnih sporazuma), sve uz pozivanje na relevantnu praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i konkretne primjere iz prakse.

Vasi podaci

DaNe

Kontakt podaci

Polaznici

Unos proizvoljnog broj polaznika, visak polja slobodno mogu ostati nepopunjeni.

Potvrđujem da sam upoznat sa Pravilnikom o zaštiti osobnih podatakaDa
Suglasan sam da se moji osobni podaci obrađuju za naredne edukacije sukladno Pravilniku o zaštiti osobnih podatakaDaNe

Raspored
 • 08:45 - 09:00
  Prijava sudionika
 • 09:00 - 10:30
  Planiranje i priprema postupka javne nabave

  kako pripremiti Plan nabave i izbjeći propuste naručitelja u fazi planiranja?
  priprema postupka javne nabave - kako istražiti tržište?
  provedba prethodnog savjetovanja sa gospodarskim subjektima
  stručno povjerenstvo – uloga članova i hodogram aktivnosti
  što je sukob interesa u sustavu javne nabave?

 • 10:30 - 10:45
  Pauza za kavu
 • 10:45 - 12:15
  Izrada Dokumentacije o nabavi

  priprema i objava Dokumentacije o nabavi – preporuke i smjernice
  osnove za isključenje i uvjeti sposobnosti
  najčešće pogreške naručitelja kod kriterija za odabir ponude – što izbjegavati?
  primjeri iz prakse – ogledni primjer Dokumentacije o nabavi

 • 12:15 - 13:00
  Pauza za ručak (osigurava organizator)
 • 13:00 - 14:30
  Prikaz postupanja u pregledu i ocjeni ponuda na praktičnim primjerima

  ključni koraci kod predaje e-ponude
  najčešće pogreške sa strane ponuditelja kod pripreme i predaje ponude
  pregled i ocjena ponuda – način postupanja i primjeri iz prakse
  dohvat podataka iz registara u okviru sustava EOJN i ažurirani popratni dokumenti
  pojašnjenje i upotpunjavanje dostavljenih dokumenata
  opcije na raspolaganju u ponovljenom pregledu i ocjeni ponuda
  primjeri obrazaca i praksa DKOM-a

 • 14:30 - 14:45
  Pauza
 • 14:45 - 16:15
  Donošenje Odluka i sklapanje ugovora

  izrada Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda – sa predloškom
  donošenje odluke o odabiru/poništenju – sa predlošcima
  rokovi i razlozi za izjavljivanje žalbe
  sklapanje ugovora/okvirnog sporazuma
  razlozi za izmjene i dopuštene izmjene sukladno Zakonu
  izrada, ažuriranje i objava Registra ugovora

DIPL.OEC.
Sanja je voditeljica odsjeka za javnu nabavu u Karlovačkoj županiji. Radno iskustvo stekla je radom u privatnom i javnom sektoru od čega posljednjih 8 godina kontinuirano na poslovima javne nabave. Trenutno je zadužena za koordiniranje rada odsjeka, obavlja poslove koji zahtijevaju posebnu samostalnost, stručnost i odgovornost u radu od izrade Plana nabave roba, radova i usluga, pripreme i provedbe postupaka javne nabave te praćenja izvršenja i realizacije, obavljanja potrebnih radnji u žalbenom postupku, te izrada i podnošenje izvješća iz javne nabave nadležnim tijelima. Radila je u HŽ Infrastrukturi d.o.o. u Zagrebu, u službi Nabave, na radnom mjestu glavni referent za nabavu radova i usluga, te time stekla iskustvo u području javne nabave i kod sektorskog naručitelja. Završila je poslijediplomski studij na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, položila državni stručni ispit. U svojstvu stručne osobe predavač je na programima usavršavanja iz područja javne nabave.
Detalji o održavanju edukacije