Nepravilnosti i financijske korekcije u postupcima iz EU fondova

Pohađanjem programa usavršavanja stječe se 8 bodova za obnovu certifikata u području javne nabave.

Imali ste dobru ideju, napravili projektni prijedlog i aplicirali na EU fondove. Projekt vam je prošao na natječaju i potpisali ste ugovor o dodjeli sredstava – pravi izazovi tek slijede u javnoj nabavi koja je dio svakog EU projekta.

U projektima sufinanciranim sredstvima Europske unije korisnici koji su ujedno i javni naručitelji obvezni su nabavu radova, robe i usluga za potrebe projekta provoditi sukladno primjenjivom Zakonu o javnoj nabavi, a poštivanje ove obveze podložno je kontroli od strane tijela u sustavu upravljanja ESI fondovima. Nepravilnosti u pripremi i provedbi postupaka javne nabave najčešći su razlog utvrđenja nepravilnosti te financijskih ispravaka od strane tijela u sustavu, što za korisnike projekata često ima štetne financijske posljedice.

Naglasak stavljamo na najčešće vrste nepravilnosti u praksi kao i načine kako ih izbjeći te što uspješnije provesti projekt. Kroz konkretne primjere nepravilnosti iz prakse naučite na tuđim pogreškama!

Vasi podaci

DaNe

Kontakt podaci

Polaznici

Unos proizvoljnog broj polaznika, visak polja slobodno mogu ostati nepopunjeni.

Potvrđujem da sam upoznat sa Pravilnikom o zaštiti osobnih podatakaDa
Suglasan sam da se moji osobni podaci obrađuju za naredne edukacije sukladno Pravilniku o zaštiti osobnih podatakaDaNe

DIPL.IUR.
Marina je diplomirana pravnica i stručnjak za EU fondove u društvu EMDA d.o.o. koje se bavi savjetovanjem u EU fondovima. Ima više od 8 godina praktičnog iskustva u savjetovanju vezano za provedbu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sufinanciranih iz fondova Europske unije (pretpristupnog programa IPA te ESI fondova). Predmetno iskustvo uključuje savjetovanje te davanje pravnih mišljenja vezano za izvršavanje prava i obveza iz ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kao i pripremu i provođenje postupaka nabave sukladno propisima o javnoj nabavi i pravilima nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi. Za vrijeme rada u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) radila je kao osoba za nepravilnosti i donosila odluke o postojanju/nepostojanju nepravilnosti. Redovito drži edukacije u području upravljanja EU projektima, javne nabave te pravnog i institucionalnog okvira za provedbu EU projekata u Hrvatskoj, kao i provođenju ugovora o radovima koji se ugovaraju po FIDIC modelu. Posjeduje važeći certifikat u području javne nabave i ima položen pravosudni ispit.
Raspored
 • 08:30 - 09:00
  Registracija sudionika
 • 09:00 - 10:30
  Na koji način se utvrđuje nepravilnost?

  • što je nepravilnost?
  • kontrole tijela u sustavu
  • postupak utvrđenja nepravilnosti

 • 10:30 - 10:45
  Pauza za kavu
 • 10:45 - 12:15
  Kako se određuju nepravilnosti i financijske korekcije?

  • vrste nepravilnosti – Pravila o financijskim korekcijama
  • određivanje financijskih korekcija
  • primjeri najčešćih nepravilnosti u praksi

 • 12:15 - 13:00
  Pauza za ručak (osigurava organizator)
 • 13:00 - 14:30
  Konkretni primjeri nepravilnosti iz prakse

  • nepravilnosti u javnoj nabavi kod pripreme dokumentacije i provedbe postupka (određivanje predmeta nabave, kriterija za odabir gospodarskog subjekta i odabir ponude, jamstva; greške kod utvrđivanja kriterija za odabir subjekta i odsutnosti osnova za isključenje; ispravna primjena instituta pojašnjenja i upotpunjavanja ponuda)
  • primjeri nepravilnosti iz prakse

 • 14:30 - 14:45
  Pauza
 • 14:45 - 16:15
  Nepravilnosti tijekom izvršavanja ugovora

  • izvršavanje ugovora o nabavi
  • izmjene ugovora o nabavi
  • primjeri nepravilnosti iz prakse

Detalji o održavanju edukacije
 • Kotizacija
  1.100,00 kn po sudioniku
 • Vrijeme održavanja
  07.06.2019 09:00
 • Završetak
  07.06.2019 16:15
 • Status
  Istekao
 • Lokacija
 • Kategorija
 • Adresa
  Radnička cesta 50, 10000 Zagreb
 • Telefon
  099/660-2501
 • Email
  educa-savjetovanje@outlook.com