Najčešće pogreške Naručitelja pri izradi Dokumentacije o nabavi te u pregledu i ocjeni ponuda

Pohađanjem edukacije ostvaruje se 8 bodova potrebnih za obnovu Certifikata iz područja javne nabave.

Vasi podaci

DaNe

Kontakt podaci

Polaznici

Unos proizvoljnog broj polaznika, visak polja slobodno mogu ostati nepopunjeni.

Potvrđujem da sam upoznat sa Pravilnikom o zaštiti osobnih podatakaDa
Suglasan sam da se moji osobni podaci obrađuju za naredne edukacije sukladno Pravilniku o zaštiti osobnih podatakaDaNe

Raspored
 • 08:45 - 09:00
  Prijava
 • 09:00 - 10:30
  Najčešće pogreške pri izradi DoN – I. dio

  na što je bitno obratiti pažnju kod izrade DoN
  nejasna, dvojbena dokumentacija o nabavi – može li ići na štetu ponuditelja?
  prethodno sudjelovanje ponuditelja u pripremi DON – da ili ne?
  nepravilnosti kod određivanja tehničke specifikacije, kriterija mjerodavnih za ocjenu jednakovrijednost te izrade troškovnika

 • 10:30 - 10:45
  Pauza za kavu
 • Najčešće pogreške pri izradi DoN – II. dio

  nepravilnosti prilikom određivanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta (dokazi i uvjeti) sposobnost – što se smatra minimalnom razinom sposobnosti, koje sve dokaze sposobnosti naručitelj može traži?
  kriteriji za odabir ponude određeni protivno članku 285. ZJN 2016
  formalne (procesne) pogreške :
  nezakonito određivanje rokova za dostavu ponuda
  ispravak obavijesti nije poslan na objavu, a postojala je obveza
  rok za dostavu ponuda nije produljen, a postojala je obveza

 • 12:15 - 13:00
  Pauza
 • 13:00 - 14:30
  Najčešće pogreške u pregledu i ocjeni ponuda – I. dio

  Jamstvo za ozbiljnost ponude
  Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta - osnove za isključenje gospodarskog subjekta i uvjeti sposobnosti:
  najčešće pogreške u ESPD obrascima te dopuna i pojašnjenje ESPD obrasca
  pogreške prilikom dokazivanja nepostojanja obveznih osnova za isključenje
  pogreške prilikom dokazivanja uvjeta sposobnosti
  ažurirani popratni dokumenti- dohvat dokaza putem EOJN RH i primjena e certisa - strani gs
  primjena članka 293 i 263. ZJN 2016
  primjena članka 275. ZJN – mogućnost ili obveza?

 • 14:30 - 14:45
  Pauza
 • 14:45 - 16:15
  Najčešće pogreške u pregledu i ocjeni ponuda – II. dio

  Ispunjenje zahtjeva i uvjeta vezanih uz predmet nabave i tehničke specifikacije te ispunjenje ostalih zahtjeva, uvjeta i kriterija iz DoN:
  primjena članka 293. ZJN 2016
  koji nedostaci se mogu otkloniti, a koji ne
  smiju li se pojašnjavati dokumenti dostavljeni u svrhu dokazivanja kriterija za odabir ponude
  Računska ispravnost ponude:
  kada i na koji način zatražiti ispravak računske pogreške
  jesu li ponuditelji obvezni prihvatiti ispravak računske pogreške i koje su posljedice u slučaju ne prihvaćanja ispravka?

DIPL. OEC.
Nikolina ima više od 19 godina iskustva u području javne nabave. Završila je Ekonomski fakultet u Zagrebu. Zadnjih šest godina radi kao direktorica društva Public Tenders d.o.o., koje se bavi uslugama savjetovanja iz područja javne nabave. Prethodno je radila kao voditeljica Službe za javnu nabavu u Hrvatskoj lutriji d.o.o., kao direktorica sektora za pravne i opće poslove u Agenciji za ugljikovodike, kao savjetnica za javnu nabavu u Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija te kao voditeljica odsjeka za poslove javne nabave u Gradu Velika Gorica. Javnom nabavom bavi se od 2004. godine te posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave i vodi se u registru trenera javne nabave pri Ministarstvu gospodarstva. Završila je program "Trening trenera u području javne nabave“ organiziran u sklopu EU projekta “Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey“. Predavačica je na konferencijama, seminarima, radionicama iz područja javne nabave te je autorica i koautorica niza stručnih članaka iz područja javne nabave.
Detalji o održavanju edukacije
 • Dana
  Sati
  Minuta
  Sekundi
 • Kotizacija
  195,00 € po sudioniku
 • Vrijeme održavanja
  19.12.2023 09:00
 • Završetak
  19.12.2023 16:15
 • Status
  Predstojeći
 • Kategorija
 • Adresa
  Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
 • Telefon
  098/699-754
 • Email
  educa-savjetovanje@outlook.com