Najčešće pogreške pri izradi DoN i pregledu i ocjeni ponuda uz primjere iz prakse DKOM-a i VUS-a

Pohađanjem Programa usavršavanja stječe se 8 bodova za obnovu certifikata u području javne nabave.

Pratite li kontinuirano Rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave te presude Visokog upravnog suda i DKOM usklade? Kroz konkretne primjere iz prakse Rješenja DKOM-a saznajte koje su najčešće pogreške pri izradi Dokumentacije o nabavi te pri pregledu i ocjeni ponuda kao i na što treba obratiti osobitu pažnju.

Kako sukladno Zakonu o javnoj nabavi i podzakonskim propisima izraditi kvalitetnu Dokumentaciju o nabavi sa pravilno izrađenim tehničkim specifikacijama i pravilno definiranim kriterijima za odabir gospodarskog subjekta? Na edukaciji saznajte preporuke za pravilno određivanje uvjeta sposobnosti gospodarskih subjekata, koje uvjete spoosbnosti je potrebno dokazati za podugovaratelje te koji su uvjeti oslanjanja na druge gospodarske subjekte.

Nakon otvaranja ponuda naručitelj pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz Dokumentacije o nabavi. Velike dvojbe u praksi izazvala je primjena članaka 263. i 293. ZJN 2016. Kada je naručitelj dužan postupiti po članku 293., a kada takva obveza ne postoji, koja su ograničenja postupanja naručitelja? Postupak pregleda i ocjene ponuda temeljem Zakona o javnoj nabavi je dugotrajan te se oko načina postupanja u pregledu i ocjeni ponuda javlja dosta nedoumica u praksi. Što je to sustav e-Certis i kako ga koristiti u pregledu i ocjeni ponuda?

Vasi podaci

DaNe

Kontakt podaci

Polaznici

Unos proizvoljnog broj polaznika, visak polja slobodno mogu ostati nepopunjeni.

Potvrđujem da sam upoznat sa Pravilnikom o zaštiti osobnih podatakaDa
Suglasan sam da se moji osobni podaci obrađuju za naredne edukacije sukladno Pravilniku o zaštiti osobnih podatakaDaNe

Raspored
 • 08:45 - 09:00
  Prijava
 • 09:00 - 10:30
  Najčešće pogreške pri izradi DoN uz primjere iz prakse DKOM-a i VUS-a – I. dio

  izrada troškovnika i tehničkih specifikacija
  diskriminirajuće tehničke specifikacije predmeta nabave
  upućivanje na marke ili izvore
  definiranje jednakovrijednosti i kriterija jednakovrijednosti i dokazivanje
  sukob interesa

 • 10:30 - 10:45
  Pauza za kavu
 • Najčešće pogreške pri izradi DON uz primjere iz prakse DKOM-a i VUS-a – II. dio

  određivanje uvjeta i dokaza sposobnosti u DON
  uvjeti financijske sposobnosti i tehničke i stručne sposobnosti iz čl. 268
  najčešće pogreške pri definiranju kriterija ENP u DON
  ostale uvjeti DON (obilazak lokacije, prijevod dokumenata po sudskom tumaču)
  prethodno sudjelovanje ponuditelja u pripremi postupka (čl. 199.ZJN)

 • 12:15 - 13:00
  Pauza za ručak
 • 13:00 - 14:30
  Najčešće pogreške pri pregledu i ocjeni ponuda uz primjere iz prakse DKOM-a i VUS-a – I. dio

  provjera nepostojanja osnova za isključenje (obvezne i fakultativne osnove za isključenje)
  dostava ažuriranih popratnih dokumenata po čl. 263. i provjera u registrima po čl. 262.
  dohvat iz porezne evidencije i kaznene evidencije
  primjena članka 293. i čl. 263. i izmjena ponude

 • 14:30 - 14:45
  Pauza
 • 14:45 - 16:15
  Najčešće pogreške pri pregledu i ocjeni ponuda uz primjere iz prakse DKOM-a i VUS-a – II. dio

  oslanjanje na sposobnost drugog subjekta i uvođenje novog subjekta u ponudu
  sudjelovanje u izvršenju subjekata na čiju se sposobnost ponuditelj oslanja
  promjena stručnjaka uslijed nepredviđenih okolnosti
  izmjena ponude

DIPL. IUR.
Zvonimir je član Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Diplomirani je pravnik iz Zagreba s položenim pravosudnim ispitom. U dosadašnjoj karijeri radio je kao odvjetnički vježbenik te u sustavu državne uprave, u sklopu Vladinog ureda za javnu nabavu, odnosno Ministarstva gospodarstva, Upravi za sustav javne nabave. Tijekom rada u sustavu države uprave sudjelovao je u izradi zakonskih i podzakonskih tekstova na području javne nabave te bio član radne skupine zadužene za poglavlje V – Javna nabava. Radio je i u Narodnim novinama d.d. na mjestu Voditelja uredništva pravne edukacije i pravne biblioteke te je bio član radne skupine za izradu i unaprjeđenje Elektroničkog oglasnika javne nabave (EOJN RH). Ujedno je i član je radne skupine za elektroničku javnu nabavu pri Europskoj komisiji.
dipl. iur.
Maja je predsjednica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Radno iskustvo stekla je radom u odvjetničkom uredu, u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, u Ministarstvu socijalne politike i mladih kao glavna savjetnica ministra te u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu kao zamjenica državnog tajnika i načelnica Sektora za pravne poslove i upravljanje ugovorima i okvirnim sporazumima. U svom radu stekla je iskustvo na području javne nabave iz perspektive naručitelja, ponuditelja i žalbenog tijela. Završila je pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, položila pravosudni ispit te sudjeluje kao redoviti je predavač na programima usavršavanja u području javne nabave. Završila je stručni program usavršavanja Public Procurement Excellence u organizaciji WU Executive Academy i Bundesbeschaffung GmbH u Beču.
Fotografije mjesta održavanja
Detalji o održavanju edukacije