Najčešće pogreške pri izradi Dokumentacije o nabavi te u pregledu i ocjeni ponuda

Pohađanjem Programa usavršavanja stječe se 8 bodova za obnovu certifikata u području javne nabave

Kako sukladno Zakonu o javnoj nabavi i podzakonskim propisima izraditi kvalitetnu Dokumentaciju o nabavi sa pravilnim propisivanjem osnova za isključenje i dokaza za utvrđivanje istih u fazi pregleda i ocjene ponuda? Naučite na tuđim pogreškama u propisivanju osnova za isključenje. Što se, kako i kada može preliminarno dokazati eESPD obrascem te na koji način možete provjeriti podatke navedene u eESPD obrascu, pogledajte na konkretnim praktičnim primjerima.

Nakon otvaranja ponuda naručitelj pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz Dokumentacije o nabavi. Ukoliko se informacije koje je dostavio gosp. subjekt čine nepotpuni, pogrešni ili nedostaju, naručitelj može zahtijevati da se iste dopune, razjasne, upotpune ili dostave nužne informacije. Velike dvojbe u praksi izazvala je primjena članaka 263. i 293. ZJN 2016. Kada je naručitelj dužan postupiti po članku 293., a kada takva obveza ne postoji, koja su ograničenja postupanja naručitelja i dr. slična pitanja bit će tema ove praktične radionice. Zbog svega navedenog, postupak pregleda i ocjene ponuda temeljem Zakona o javnoj nabavi je dugotrajan te se oko načina postupanja u pregledu i ocjeni ponuda javlja dosta nedoumica u praksi.

Vasi podaci

DaNe

Kontakt podaci

Polaznici

Unos proizvoljnog broj polaznika, visak polja slobodno mogu ostati nepopunjeni.

Potvrđujem da sam upoznat sa Pravilnikom o zaštiti osobnih podatakaDa
Suglasan sam da se moji osobni podaci obrađuju za naredne edukacije sukladno Pravilniku o zaštiti osobnih podatakaDaNe

Raspored
 • 08:30 - 09:00
  Prijava sudionika
 • 09:00 - 10:30
  Najčešće pogreške pri izradi Dokumentacije o nabavi – I. dio

  Dokumentacija o nabavi – opće odredbe
  Najčešće pogreške pri određivanju opisa predmeta nabave i definiranju tehničkih specifikacija
  Najčešće pogreške prilikom propisivanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta

 • 10:30 - 10:45
  Pauza za kavu
 • 10:45 - 12:15
  Najčešće pogreške pri izradi Dokumentacije o nabavi – II. dio

  Najčešće pogreške u propisivanju kriterija za odabir ponude
  Najčešće pogreške pri određivanju rokova

 • 12:15 - 13:00
  Pauza za ručak (osigurava organizator)
 • 13:00 - 14:30
  Najčešće pogreške u pregledu i ocjeni ponuda – I. dio

  Pregled i ocjena ponuda – opće odredbe
  Najčešće pogreške pri utvrđivanju postojanja/nepostojanja osnova za isključenje
  Najčešće pogreške u primjeni instituta pojašnjenja i upotpunjavanja iz članka 293. ZJN 2016 (granice primjene članka 293.ZJN 2016, pregovaranje, izmjena ponude)

 • 14:30 - 14:45
  Pauza
 • 14:45 - 16:15
  Najčešće pogreške u pregledu i ocjeni ponuda – II. dio

  Najčešće pogreške u primjeni članka 263. ZJN 2016
  Najčešće pogreške u primjeni instituta oslanjanja na sposobnost drugog subjekta/podugovaranja
  Ostale značajne pogreške vezano za pregled i ocjenu ponuda (značajnija praksa DKOM-a)

dipl. iur.
Maja je stručni savjetnik specijalist u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Radno iskustvo stekla je radom u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova u Upravi za koordinaciju i praćenje prilagodbe sustavu EU i Tajništvu Pregovaračke skupine, zatim u Croatia banci d.d. kao stručni suradnik za pravne poslove te u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Završila je pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, položila pravosudni ispit te sudjelovala na brojnim međunarodnim konferencijama i stručnim skupovima u području javne nabave. Završila je program „Joint Master in Public Procurement Management“ u organizaciji Sveučilišta Tor Vergata u Rimu i Sveučilišta u Beogradu.
Fotografije mjesta održavanja
Detalji o održavanju edukacije