Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, primjena instituta iz članka 263. i 293. te kako utvrditi izuzetno niske ponude

Pohađanjem Programa usavršavanja stječe se 8 bodova za obnovu certifikata u području javne nabave.

Kako sukladno Zakonu o javnoj nabavi i podzakonskim propisima izraditi kvalitetnu Dokumentaciju o nabavi sa pravilnim definiranjem kriterija za odabir gospodarskog subjekta i uputama za popunjavanjem eESPD obrasca? Na edukaciji saznajte preporuke za pravilno određivanje uvjeta sposobnosti gospodarskih subjekata, koje uvjete spoosbnosti je potrebno dokazati za podugovaratelje te koji su uvjeti oslanjanja na druge gospodarske subjekte.

Nakon otvaranja ponuda naručitelj pregledava i ocjenjuje ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz Dokumentacije o nabavi. Velike dvojbe u praksi izazvala je primjena članaka 263. i 293. ZJN 2016. Kada je naručitelj dužan postupiti po članku 293., a kada takva obveza ne postoji, koja su ograničenja postupanja naručitelja? Postupak pregleda i ocjene ponuda temeljem Zakona o javnoj nabavi je dugotrajan te se oko načina postupanja u pregledu i ocjeni ponuda javlja dosta nedoumica u praksi. Što je to sustav e-Certis i kako ga koristiti u pregledu i ocjeni ponuda? e-Certis je zapravo mjesto na kojem možete pronaći dokaze koji se trebaju dostaviti u postupku javne nabave kao i tijelo koje je nadležno za izdavanje tih dokaza u pojedinoj državi članici EU. Naručitelji i ponuditelji prije svega trebaju utvrditi koji je to konkretni dokaz za konkretnu državu u konkretom slučaju, odnosno u konkretnom postupku javne nabave, potreban. Ukoliko nam je ponuditelj ili osoba ovlaštena za zastupanje državljanin EU navedeno je moguće utvrditi putem e-Certisa, međutim što u slučaju da nam je ponuditelj npr. kineska tvrtka?

 

Vasi podaci

DaNe

Kontakt podaci

Polaznici

Unos proizvoljnog broj polaznika, visak polja slobodno mogu ostati nepopunjeni.

Potvrđujem da sam upoznat sa Pravilnikom o zaštiti osobnih podatakaDa
Suglasan sam da se moji osobni podaci obrađuju za naredne edukacije sukladno Pravilniku o zaštiti osobnih podatakaDaNe

Raspored
 • 08:45 - 09:00
  Prijava
 • 09:00 - 10:30
  Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta

  uvjeti sposobnosti
  minimalne razine
  uvjet vezanosti i razmjernosti predmetu nabave
  norme osiguranja kvalitete i upravljanja okolišem
  aktualna praksa DKOM-a i presude VUS-a

 • 10:30 - 10:45
  Pauza za kavu
 • 10:45 - 12:15
  Pregled i ocjena ponuda – primjena instituta iz članka 293.

  kada naručitelj postupa po članku 293. ZJN-a?
  na koje dokumente se odnosi postupanje po članku 293. ZJN-a?
  obrazloženje ne postupanja po članku 293. ZJN-a
  izuzeci od postupanja, dokumentiranje postupanja
  ograničenja u postupanju po članku 293. ZJN-a
  koliko puta se može tražiti pojašnjenje?
  posljedice ne postupanja po članku 293. ZJN-a
  izmjena ponude kao posljedica postupanja po čl. 293. ZJN-a

 • 12:15 - 13:00
  Pauza za ručak (osigurava organizator)
 • 13:00 - 14:30
  Postupanje po članku 263., APD i izuzetno niske ponude

  postupanje po članku 263. sa iznimkama
  objašnjenje/nadopuna APD-a (mogućnosti i obveze naručitelja)
  ažurirani popratni dokumenti – sadržaj, oblik i starost
  kako utvrditi Izuzetno niske ponude
  aktualna praksa i relevantne presude VUS-a

 • 14:30 - 14:45
  Pauza
 • 14:45 - 16:15
  Praktični prikaz upotrebe e-Certisa

  eCertis sustav i njegova primjena
  najčešće pogreške vezane uz primjenu e-Certisa

dipl. iur.
Maja je stručni savjetnik specijalist u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Radno iskustvo stekla je radom u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova u Upravi za koordinaciju i praćenje prilagodbe sustavu EU i Tajništvu Pregovaračke skupine, zatim u Croatia banci d.d. kao stručni suradnik za pravne poslove te u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Završila je pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, položila pravosudni ispit te sudjelovala na brojnim međunarodnim konferencijama i stručnim skupovima u području javne nabave. Završila je program „Joint Master in Public Procurement Management“ u organizaciji Sveučilišta Tor Vergata u Rimu i Sveučilišta u Beogradu.
Fotografije mjesta održavanja
Detalji o održavanju edukacije