Kako izbjeći bitne povrede postupka i nepravilnosti u financiranju iz EU fondova

Pohađanjem Programa usavršavanja stječe se 8 bodova za obnovu certifikata u području javne nabave.

Po službenoj dužnosti Državna komisija za kontrolu postupaka javne naabve (DKOM) pazi na osobito bitne povrede postupka javne nabave. Koje su do sada najčešće utvrđene bitne povrede postupka javne nabave i koje zamke se kriju u odredbama Zakona o javnoj nabavi te na koji način ih možemo spriječiti? DKOM je u zadnjih nekoliko mjeseci donio neke odluke koje mijenjaju dosadašnja shvaćanja i postupanja naručitelja. Kako biste prilagodili svoje Dokumentacije o nabavi ali i ponude, saznajte na vrijeme koje su to odluke ikakva pravna shvaćanja donose?

U projektima sufinanciranim sredstvima Europske unije korisnici koji su ujedno i javni naručitelji obvezni su nabavu radova, robe i usluga za potrebe projekta provoditi sukladno primjenjivom Zakonu o javnoj nabavi, a poštivanje ove obveze podložno je kontroli od strane tijela u sustavu upravljanja ESI fondovima. Nepravilnosti u pripremi i provedbi postupaka javne nabave najčešći su razlog utvrđenja nepravilnosti te financijskih ispravaka od strane tijela u sustavu, što za korisnike projekata često ima štetne financijske posljedice. Naglasak stavljamo na najčešće vrste nepravilnosti u praksi kao i načine kako ih izbjeći te što uspješnije provesti projekt.

Kroz konkretne primjere nepravilnosti iz prakse naučite na tuđim pogreškama!

 

Vasi podaci

DaNe

Kontakt podaci

Polaznici

Unos proizvoljnog broj polaznika, visak polja slobodno mogu ostati nepopunjeni.

Potvrđujem da sam upoznat sa Pravilnikom o zaštiti osobnih podatakaDa
Suglasan sam da se moji osobni podaci obrađuju za naredne edukacije sukladno Pravilniku o zaštiti osobnih podatakaDaNe

DIPL.OEC.
Sanja je voditeljica odsjeka za javnu nabavu u Karlovačkoj županiji. Radno iskustvo stekla je radom u privatnom i javnom sektoru od čega posljednjih 8 godina kontinuirano na poslovima javne nabave. Trenutno je zadužena za koordiniranje rada odsjeka, obavlja poslove koji zahtijevaju posebnu samostalnost, stručnost i odgovornost u radu od izrade Plana nabave roba, radova i usluga, pripreme i provedbe postupaka javne nabave te praćenja izvršenja i realizacije, obavljanja potrebnih radnji u žalbenom postupku, te izrada i podnošenje izvješća iz javne nabave nadležnim tijelima. Radila je u HŽ Infrastrukturi d.o.o. u Zagrebu, u službi Nabave, na radnom mjestu glavni referent za nabavu radova i usluga, te time stekla iskustvo u području javne nabave i kod sektorskog naručitelja. Završila je poslijediplomski studij na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, položila državni stručni ispit. U svojstvu stručne osobe predavač je na programima usavršavanja iz područja javne nabave.
dipl. oec.
Nikolina je voditeljica Službe za upravljanje ugovorima i okvirnim sporazumima u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu. Stekla je zvanje diplomirane ekonomistice na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Radno iskustvo stekla je radom u privatnom i javnom sektoru te od 2009. godine kontinuirano radi na poslovima javne nabave. U svom radu obavlja poslove cjelovitog upravljanja nabavnim kategorijama koji zahtijevaju posebnu samostalnost, stručnost i odgovornost u radu od pripreme i provedbe postupaka javne nabave i praćenja realizacije postupaka do kontinuirane analize rezultata nabave i pripreme izvješća kao i koordinaciju pripreme plana upravljanja okvirnim sporazumima. Nikolina je ujedno i član stručnog povjerenstva u postupcima javne nabave koje provodi Vlada Republike Hrvatske. Autor je i koautor stručnih članaka iz područja javne nabave. Nikolina je trenutno na poslijediplomskom specijalističkom studiju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sa temom poslijediplomskog rada upravo iz područja javne nabave.
Raspored
 • 08:30 - 09:00
  Registracija sudionika
 • 09:00 - 10:30
  Bitne povrede postupka javne nabave – I. dio

  određivanje i produljenje roka za dostavu ponuda
  kako definirati kriterije za odabir ponude?
  evaluacija kriterija te pregled i ocjena ponuda u okviru kriterija
  u kojim slučajevima dolazi do pregovaranja u odnosu na predmet nabave ili kriterije za odabir ponude?
  presude EU suda i aktualna praksa DKOM-a

 • 10:30 - 10:45
  Pauza za kavu
 • Bitne povrede postupka javne nabave - II. dio

  postupanja vezano uz osnove za isključene
  postupanje po članku 263. sa iznimkama
  dohvat podataka iz registara u okviru EOJN i ograničenja dohvata
  ažurirani popratni dokumenti – sadržaj, oblik i starost
  dokazivanje nekažnjavanja – za koje subjekte se dokazuje i kojim dokumentima

 • 12:15 - 13:00
  Pauza za ručak (osigurava organizator)
 • 13:00 - 14:30
  Česte nepravilnosti u postupcima financiranim iz EU fondova – I. dio

  zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave na projektima financiranim iz sredstava EU
  najčešće uočene pogreške prilikom administrativne kontrole
  nepravilnosti u kojima se određuje financijska korekcija – obveznici ZJN

 • 14:30 - 14:45
  Pauza
 • 14:45 - 16:15
  Česte nepravilnosti u postupcima financiranim iz EU fondova – II. dio

  specifična pravila za provedbu projekata financiranih sredstvima EU
  primjeri nepravilnosti u postupcima javne nabave u okviru projekata su-financiranih iz fondova Europske unije
  relevantna praksa Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave Republike Hrvatske

Detalji o održavanju edukacije