Izrada statističkog izvješća za 2019. godinu, izrada i ažuriranje Registra ugovora sa prikazom izrade Dokumentacije o nabavi

Pohađanjem programa usavršavanja ostvaruje se 8 bodova za obnovu Certifikata u području javne nabave

Znate li koje su zakonske pretpostavke i obveze Vas kao naručitelja kao i što sve morate pripremiti za izradu statističkog izvješća za 2019. godine? Čak ako i niste provodili postupke javne nabave postoje zakonske obveze koje se odnose na statističko izvješće, a koje morate poštovati. Na koji način se izrađuje izvješće ako dio predmeta nabave potpada pod objedinjenu/zajedničku nabavu – saznajte na usavršavanju kroz rad u EOJN.

Sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi Registar ugovora se mora ažurno voditi te se isti uspostavlja i ažurira unutar sustava EOJN. Koje ugovore moramo objaviti i na koji način te uključuju li ove obveze i ugovore sklopljene temeljem okvirnih sporazuma koje je za nas zaključilo drugo tijelo? Kako u sustavu EOJN izraditi tromjesečne objave ugovora, evidentirati ugovor i upisati realizaciju? Znate li za novosti u sustavu EOJN te koje ovlasti i odgovornosti nose ove novine? Kroz praktičan rad u EOJN saznajte kako ažurirati Registar ugovora te kako izraditi i izmijeniti Plan nabave.

Kako sukladno Zakonu izraditi kvalitetnu Dokumentaciju o nabavi koja će spriječiti eventualne nejasnoće u pregledu i ocjeni ponuda? Saznajte kako korak po korak izraditi dokumente gdje će se opisati odnosno odrediti relevantni elementi nabave, uključujući opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, jamstva, primjena kriterija za odabir ponude ….

 

Vasi podaci

DaNe

Kontakt podaci

Polaznici

Unos proizvoljnog broj polaznika, visak polja slobodno mogu ostati nepopunjeni.

Potvrđujem da sam upoznat sa Pravilnikom o zaštiti osobnih podatakaDa
Suglasan sam da se moji osobni podaci obrađuju za naredne edukacije sukladno Pravilniku o zaštiti osobnih podatakaDaNe

Raspored
 • 08:30 - 09:00
  Prijava sudionika
 • 09:00 - 10:30
  Izrada i ažuriranje Registra ugovora

  izrada i ažuriranje Registra ugovora i okvirnih sporazuma u sustavu EOJN
  što u slučaju kada imate samo jednostavnu nabavu?
  izrada Registra ugovora za jednostavnu nabavu
  tromjesečne objave ugovora sklopljenih na temelju okvirnih sporazuma
  obveze i aktualnosti oko praćenja realizacije ugovora

 • 10:30 - 10:45
  Pauza za kavu
 • 10:45 - 12:15
  Izrada statističkog izvješća za 2019. godinu i Plana nabave

  obveze naručitelja i zakonske pretpostavke – što naručitelji moraju pripremiti
  uputa za izradu izvješća
  izrada izvješća u slučaju objedinjene/zajedničke nabave
  analiza podataka za prethodnu godinu
  kako izraditi Plan nabave?
  objava i izmjena Plana nabave na EOJN

 • 12:15 - 13:00
  Pauza za ručak (osigurava organizator)
 • 13:00 - 14:30
  Izrada Dokumentacije o nabavi – I. dio

  sadržaj dokumentacije o nabavi - općenito
  pregled odredbi o predmetu nabave - s posebnim osvrtom na opis predmeta nabave i podjelu na grupe
  određivanje tehničkih specifikacija
  osnove za isključenje - obvezne i ostale osnove za isključenje
  prikaz najnovije prakse DKOM-a i VUS-a

 • 14:30 - 14:45
  Pauza
 • 14:45 - 16:15
  Izrada Dokumentacije o nabavi – II. dio

  kriteriji za odabir gospodarskog subjekta - uvjeti sposobnosti
  podaci o ponudi - s posebnim osvrtom na kriterije za odabir ponude - ENP i rokove za dostavu ponude
  drugi uvjeti - naglasak na rok za donošenje odluke o odabiru i odredbe o jamstvu za ozbiljnost ponude
  prikaz najnovije prakse DKOM-a i VUS-a

dipl. iur.
Maja je stručni savjetnik specijalist u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Radno iskustvo stekla je radom u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova u Upravi za koordinaciju i praćenje prilagodbe sustavu EU i Tajništvu Pregovaračke skupine, zatim u Croatia banci d.d. kao stručni suradnik za pravne poslove te u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Završila je pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, položila pravosudni ispit te sudjelovala na brojnim međunarodnim konferencijama i stručnim skupovima u području javne nabave. Završila je program „Joint Master in Public Procurement Management“ u organizaciji Sveučilišta Tor Vergata u Rimu i Sveučilišta u Beogradu.
dipl. oec.
Nikolina je voditeljica Službe za upravljanje ugovorima i okvirnim sporazumima u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu. Stekla je zvanje diplomirane ekonomistice na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Radno iskustvo stekla je radom u privatnom i javnom sektoru te od 2009. godine kontinuirano radi na poslovima javne nabave. U svom radu obavlja poslove cjelovitog upravljanja nabavnim kategorijama koji zahtijevaju posebnu samostalnost, stručnost i odgovornost u radu od pripreme i provedbe postupaka javne nabave i praćenja realizacije postupaka do kontinuirane analize rezultata nabave i pripreme izvješća kao i koordinaciju pripreme plana upravljanja okvirnim sporazumima. Nikolina je ujedno i član stručnog povjerenstva u postupcima javne nabave koje provodi Vlada Republike Hrvatske. Autor je i koautor stručnih članaka iz područja javne nabave. Nikolina je trenutno na poslijediplomskom specijalističkom studiju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sa temom poslijediplomskog rada upravo iz područja javne nabave.
Fotografije mjesta održavanja
Detalji o održavanju edukacije