Izrada plana nabave za 2022. godinu, provedba jednostavne nabave te pregled i ocjena ponuda s naglaskom na poslovnu tajnu

Pohađanjem edukacije ostvaruje se 8 bodova potrebnih za obnovu Certifikata iz područja javne nabave.

Vasi podaci

DaNe

Kontakt podaci

Polaznici

Unos proizvoljnog broj polaznika, visak polja slobodno mogu ostati nepopunjeni.

Potvrđujem da sam upoznat sa Pravilnikom o zaštiti osobnih podatakaDa
Suglasan sam da se moji osobni podaci obrađuju za naredne edukacije sukladno Pravilniku o zaštiti osobnih podatakaDaNe

Raspored
 • 08:45 - 09:00
  Prijava
 • 09:00 - 10:30
  Izrada Plana nabave za 2022. godinu

  donošenje plana nabave
  sadržaj plana nabave
  koje podatke NE MORAMO unositi u plan nabave?
  pitanja iz prakse vezana za plan nabave

 • 10:30 - 10:45
  Pauza za kavu
 • 10:45 - 12:15
  Kako jednostavno provoditi postupke jednostavne nabave?

  donošenje općeg akta o jednostavnoj nabavi
  odgovornost naručitelja za primjenu općeg akta o jednostavnoj nabavi
  primjer općeg akta o jednostavnoj nabavi
  provedba postupaka jednostavne nabave uz primjere obrazaca za provedbu
  konkretni primjeri iz prakse

 • 12:15 - 13:00
  Pauza
 • 13:00 - 14:30
  Pregled i ocjena ponuda kroz praksu DKOM i VUS-a

  novine iz Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave
  (višekratni) dohvat dokaza preko Elektroničkog oglasnika javne nabave
  praksa DKOM-a i Visokog upravnog suda u odnosu na dostavu ažuriranih popratnih dokumenata (čl. 263 Zakona o javnoj nabavi)
  propisivanje iskustva stručnjaka kao kriterija za odabir ponude i primjena članka 293. prilikom evaluacije stručnjaka

 • 14:30 - 14:45
  Pauza
 • 14:45 - 16:15
  Poslovna tajna u javnoj nabavi

  općenito o poslovnoj tajni
  što se smije označiti poslovnom tajnom
  kako postupiti ako ponuditelj označi dijelove ponude poslovnom tajnom s obzirom na pravno shvaćanje DKOM-a
  praksa DKOM-a u vezi poslovne tajne

DIPL. IUR.
Damir je rukovoditelj stručnih službi u Institutu za razvoj i međunarodne odnose gdje se javnom nabavom bavi i u svojstvu ponuditelja. Veliko radno iskustvo u području javne nabave stekao je kao pomoćnik Uprave APIS IT-a d.o.o. koji je između ostalog bio voditelj svih postupaka javne nabave postupka javne nabave. Javnom nabavom operativno se bavi od 1997. godine. Uz važeći certifikat iz područja javne nabave ima završen specijalistički program za trenera u području javne nabave. Redoviti je predavač na specijalističkim programima izobrazbe i redovitim usavršavanjima u području javne nabave.
Fotografije mjesta održavanja
Detalji o održavanju edukacije