Izrada DoN s osvrtom na nepravilnosti nabave u EU projektima, izrada i dostava ponude te najnovija praksa DKOM-a

Pohađanjem Programa usavršavanja stječe se 8 bodova za obnovu Certifikata u području javne nabave

Kako sukladno Zakonu o javnoj nabavi i podzakonskim propisima izraditi kvalitetnu Dokumentaciju o nabavi sa pravilnim propisivanjem osnova za isključenje i dokaza za utvrđivanje istih u fazi pregleda i ocjene ponuda? Naučite na tuđim pogreškama u propisivanju osnova za isključenje. Što se, kako i kada može preliminarno dokazati eESPD obrascem te na koji način možete provjeriti podatke navedene u eESPD obrascu, pogledajte na konkretnim praktičnim primjerima.

U projektima sufinanciranim sredstvima Europske unije korisnici koji su ujedno i javni naručitelji obvezni su nabavu radova, robe i usluga za potrebe projekta provoditi sukladno primjenjivom Zakonu o javnoj nabavi, a poštivanje ove obveze podložno je kontroli od strane tijela u sustavu upravljanja ESI fondovima. Koje su najčešće utvrđene nepravilnosti u pripremi i provedbi postupaka javne nabave te kako izbjeći financijske korekcije?

Što obavezno ponuda treba sadržavati te na koji način se ista izrađuje i dostavlja u postupcima javne nabave s posebnim osvrtom na popunjavanje ESPD obrasca – saznajte na praktičnoj edukaciji.

 

Vasi podaci

DaNe

Kontakt podaci

Polaznici

Unos proizvoljnog broj polaznika, visak polja slobodno mogu ostati nepopunjeni.

Potvrđujem da sam upoznat sa Pravilnikom o zaštiti osobnih podatakaDa
Suglasan sam da se moji osobni podaci obrađuju za naredne edukacije sukladno Pravilniku o zaštiti osobnih podatakaDaNe

Raspored
 • 08:30 - 09:00
  Prijava sudionika
 • 09:00 - 10:30
  Izrada Dokumentacije o nabavi

  pripremne radnje
  definiranje tehničkih specifikacija
  osnove za isključenje i uvjeti sposobnosti – preporuke i smjernice
  najčešće pogreške pri izradi DoN
  primjeri iz prakse

 • 10:30 - 10:45
  Pauza za kavu
 • 10:45 - 12:15
  Nepravilnosti nabave u EU projektima

  obveznici i neobveznici javne nabave
  na što obratiti pažnju u provođenju jednostavne nabave?
  pojam i vrste nepravilnosti
  najčešće nepravilnosti u postupcima javne nabave i financijske korekcije

 • 12:15 - 13:00
  Pauza za ručak (osigurava organizator)
 • 13:00 - 14:30
  Ponuda u javnoj nabavi

  što ponuda obavezno treba sadržavati?
  izrada i dostava e-ponude
  jamstvo za ozbiljnost ponude
  popunjavanje ESPD obrasca s osvrtom na postupak pregleda i ocjene ponude

 • Pauza
 • 14:45 - 16:15
  Najnovija praksa DKOM-a

  postupovne pretpostavke za žalbu (urednost, pravodobnost, nadležnost)
  pravni interes
  pregled značajnih Rješenja iz prakse DKOM-a i VUS-a
  najčešće pogreške naručitelja pri izradi DoN
  najčešće pogreške naručitelja u pregledu i ocjeni ponuda

STRUČ. SPEC. OEC.
Irena je pročelnica Službe za javnu nabavu u gradskoj upravi Grada Karlovca, koja ima ulogu središnjeg tijela u sustavu Grada Karlovca. Na postojećim poslovima koordinira, prati i nadzire sve faze nabavnog ciklusa od planiranja do izvršenja i utvrđuje kategorije objedinjene nabave. Ima iskustvo u provođenju mnogobrojnih postupaka javne nabave u sklopu EU projekata iz područja energetske obnove, izgradnje kapitalnih objekata te izgradnje komunalne infrastrukture. Obilježava je dvadesetogodišnje neprekidno radno iskustvo na području javne nabave. Kontinuirano predaje na edukacijama redovitog usavršavanja iz područja javne nabave.  Završila je diplomski studij iz područja ekonomije.
DIPL.OEC.
Sanja je voditeljica odsjeka za javnu nabavu u Karlovačkoj županiji. Radno iskustvo stekla je radom u privatnom i javnom sektoru od čega posljednjih 8 godina kontinuirano na poslovima javne nabave. Trenutno je zadužena za koordiniranje rada odsjeka, obavlja poslove koji zahtijevaju posebnu samostalnost, stručnost i odgovornost u radu od izrade Plana nabave roba, radova i usluga, pripreme i provedbe postupaka javne nabave te praćenja izvršenja i realizacije, obavljanja potrebnih radnji u žalbenom postupku, te izrada i podnošenje izvješća iz javne nabave nadležnim tijelima. Radila je u HŽ Infrastrukturi d.o.o. u Zagrebu, u službi Nabave, na radnom mjestu glavni referent za nabavu radova i usluga, te time stekla iskustvo u području javne nabave i kod sektorskog naručitelja. Završila je poslijediplomski studij na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, položila državni stručni ispit. U svojstvu stručne osobe predavač je na programima usavršavanja iz područja javne nabave.
Detalji o održavanju edukacije