Izbor iz Rješenja DKOM-a s osvrtom na presude Visokog upravnog suda RH

Pohađanjem edukacije ostvaruje se 8 bodova potrebnih za obnovu Certifikata iz područja javne nabave.

Vasi podaci

DaNe

Kontakt podaci

Polaznici

Unos proizvoljnog broj polaznika, visak polja slobodno mogu ostati nepopunjeni.

Potvrđujem da sam upoznat sa Pravilnikom o zaštiti osobnih podatakaDa
Suglasan sam da se moji osobni podaci obrađuju za naredne edukacije sukladno Pravilniku o zaštiti osobnih podatakaDaNe

Raspored
 • 08:45 - 09:00
  Prijava sudionika
 • 09:00 - 10:30
  Pregled značajnijih Rješenja iz prakse DKOM-a, VUS-a i suda EU – I. dio

  Pregled značajnijih Rješenja iz prakse DKOM-a, VUS-a i suda EU vezano za:
  diskriminirajuće tehničke specifikacije predmeta nabave
  definiranje jednakovrijednosti i kriterija jednakovrijednosti
  definiranje uvjeta i dokaza sposobnosti u DON
  definiranje kriterija ENP
  ostali uvjeti iz Dokumentacije o nabavi

 • 10:30 - 10:45
  Pauza za kavu
 • 10:45 - 12:15
  Pregled značajnijih Rješenja iz prakse DKOM-a, VUS-a i suda EU – II. dio

  Pregled značajnijih Rješenja iz prakse DKOM-a, VUS-a i suda EU vezano za:
  pregled jamstva za ozbiljnost ponude
  provjeru odsutnosti osnova za isključenje
  fakultativne osnove za isključenje – opetovani nedostaci u izvršenju ugovora i profesionalni propust
  zabranjene sporazume u javnoj nabavi
  izuzetno nisku ponudu

 • 12:15 - 13:00
  Pauza
 • 13:00 - 14:30
  Pregled značajnijih Rješenja iz prakse DKOM-a, VUS-a i suda EU – III. dio

  Pregled značajnijih Rješenja iz prakse DKOM-a i VUS-a vezano za:
  primjenu članka 293. i ograničenja u primjeni
  dokazivanje nekažnjavanja i nepostojanja poreznog duga za strance
  ažurirane popratni dokumenti i primjena članak 263. ZJN
  pregovaranje i izmjenu ponude
  zamjenu stručnjaka tijekom pregleda i ocjene ponuda
  dostavu novih referenci u tijeku pregleda i ocjene ponuda

 • 14:30 - 14:45
  Pauza
 • 14:45 - 16:15
  Pregled značajnijih Rješenja iz prakse DKOM-a, VUS-a i suda EU – IV. dio

  Pregled značajnijih Rješenja iz prakse DKOM-a i VUS-a vezano za:
  oslanjanje na sposobnost drugog subjekta
  relevantnu praksu DKOM-a i VUS-a

dipl. iur.
Maja je predsjednica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Radno iskustvo stekla je radom u odvjetničkom uredu, u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, u Ministarstvu socijalne politike i mladih kao glavna savjetnica ministra te u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu kao zamjenica državnog tajnika i načelnica Sektora za pravne poslove i upravljanje ugovorima i okvirnim sporazumima. U svom radu stekla je iskustvo na području javne nabave iz perspektive naručitelja, ponuditelja i žalbenog tijela. Završila je pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, položila pravosudni ispit te sudjeluje kao redoviti je predavač na programima usavršavanja u području javne nabave. Završila je stručni program usavršavanja Public Procurement Excellence u organizaciji WU Executive Academy i Bundesbeschaffung GmbH u Beču.
Detalji o održavanju edukacije
 • Kotizacija
  1.200,00 kn po sudioniku
 • Vrijeme održavanja
  01.07.2022 09:00
 • Završetak
  01.07.2022 16:15
 • Status
  Istekao
 • Lokacija
 • Kategorija
 • Adresa
  Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
 • Telefon
  098/699-754
 • Email
  educa-savjetovanje@outlook.com