DKOM – aktualnosti u praksi i postupanju

Pohađanjem edukacije ostvaruje se 8 bodova potrebnih za obnovu Certifikata iz područja javne nabave.

Vasi podaci

DaNe

Kontakt podaci

Polaznici

Unos proizvoljnog broj polaznika, visak polja slobodno mogu ostati nepopunjeni.

Potvrđujem da sam upoznat sa Pravilnikom o zaštiti osobnih podatakaDa
Suglasan sam da se moji osobni podaci obrađuju za naredne edukacije sukladno Pravilniku o zaštiti osobnih podatakaDaNe

Raspored
 • 08:45 - 09:00
  Prijava
 • 09:00 - 10:30
  Prijedlog izmjena ZJN 2016 u pogledu žalbenog postupka

  Pregled predloženih izmjena koje se odnose na žalbeni postupak
  - Obvezna elektronička žalba
  - Izmjene vezane za zaustavljanje postupaka nabave
  - Izmjene vezane za obvezan sadržaj žalbe

 • 10:30 - 10:45
  Pauza za kavu
 • 10:45 - 12:15
  Uredba VIJEĆA (EU) 2022/576 O MJERAMA OGRANIČAVANJA S OBZIROM NA DJELOVANJA RUSIJE KOJIMA SE DESTABILIZIRA STANJE U UKRAJINI

  Pregled odredbi Uredbe koje se odnose na postupke nabave
  Postupanje naručitelja i ponuditelja
  Relevantna praksa DKOM-a i VUS-a

 • 12:15 - 13:00
  Pauza
 • 13:00 - 14:30
  Aktualnosti u postupanju DKOM-a – I dio

  Pregled novijih pravnih shvaćanja sa sjednice svih članova DKOM-a
  Pregled značajnije aktualne prakse koja se odnosi na izradu DON

 • 14:30 - 14:45
  Pauza
 • 14:45 - 16:15
  Aktualnosti u postupanju DKOM-a – II dio

  Pregled značajnije aktualne prakse koja se odnosi na pregled i ocjenu ponuda
  - zamjena stručnjaka
  - uvođenje novih referenci i dr.

dipl. iur.
Maja je predsjednica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Radno iskustvo stekla je radom u odvjetničkom uredu, u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, u Ministarstvu socijalne politike i mladih kao glavna savjetnica ministra te u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu kao zamjenica državnog tajnika i načelnica Sektora za pravne poslove i upravljanje ugovorima i okvirnim sporazumima. U svom radu stekla je iskustvo na području javne nabave iz perspektive naručitelja, ponuditelja i žalbenog tijela. Završila je pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, položila pravosudni ispit te sudjeluje kao redoviti je predavač na programima usavršavanja u području javne nabave. Završila je stručni program usavršavanja Public Procurement Excellence u organizaciji WU Executive Academy i Bundesbeschaffung GmbH u Beču.
Detalji o održavanju edukacije
 • Kotizacija
  1.200,00 kn po sudioniku
 • Vrijeme održavanja
  17.11.2022 09:00
 • Završetak
  17.11.2022 16:15
 • Status
  Istekao
 • Lokacija
 • Kategorija
 • Adresa
  Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
 • Telefon
  098/699-754
 • Email
  educa-savjetovanje@outlook.com