Aktualnosti u praksi i postupanju DKOM-a

Pohađanjem edukacije ostvaruje se 8 bodova potrebnih za obnovu Certifikata iz područja javne nabave.

Vasi podaci

DaNe

Kontakt podaci

Polaznici

Unos proizvoljnog broj polaznika, visak polja slobodno mogu ostati nepopunjeni.

Potvrđujem da sam upoznat sa Pravilnikom o zaštiti osobnih podatakaDa
Suglasan sam da se moji osobni podaci obrađuju za naredne edukacije sukladno Pravilniku o zaštiti osobnih podatakaDaNe

Raspored
 • 08:45 - 09:00
  Prijava
 • 09:00 - 10:30
  Aktualna praksa vezano za procesne pretpostavke za izjavljivanje žalbe

  Pravni interes za izjavljivanje žalbe,
  Ponude koje prelaze PVN i pravni interes
  Konačno odbijanje ponuda i pravni interes
  Pravno shvaćanje usvojeno na sjednici DKOM-a

 • 10:30 - 10:45
  Pauza za kavu
 • 10:45 - 12:15
  Aktualnosti u postupanju DKOM-a – I dio

  Pregled aktualne praske DKOM-a vezano za :
  sastavljanje dokumentacije o nabavi
  tehničke specifikacije predmeta nabave
  dokazivanje udovoljavanja tehničkim specifikacijama
  dostavu jamstva
  ponude koje nisu rezultata tržišnog nadmetanja i dr.

 • 12:15 - 13:00
  Pauza
 • 13:00 - 14:30
  Aktualnosti u postupanju DKOM-a – II dio

  Pregled aktualne praske DKOM-a vezano za :
  dokazivanje sposobnosti
  osnove za isključenje
  samokorigiranje
  zamjenu stručnjaka i dr

 • 14:30 - 14:45
  Pauza
 • 14:45 - 16:15
  Aktualnosti u postupanju DKOM-a - III dio

  Aktualnosti u radu DKOM – a
  E-žalba i sudjelovanje stranaka u postupku
  Objava značajnijih odluka i dr.

dipl. iur.
Maja je predsjednica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Radno iskustvo stekla je radom u odvjetničkom uredu, u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, u Ministarstvu socijalne politike i mladih kao glavna savjetnica ministra te u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu kao zamjenica državnog tajnika i načelnica Sektora za pravne poslove i upravljanje ugovorima i okvirnim sporazumima. U svom radu stekla je iskustvo na području javne nabave iz perspektive naručitelja, ponuditelja i žalbenog tijela. Završila je pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, položila pravosudni ispit te sudjeluje kao redoviti je predavač na programima usavršavanja u području javne nabave. Završila je stručni program usavršavanja Public Procurement Excellence u organizaciji WU Executive Academy i Bundesbeschaffung GmbH u Beču.
Detalji o održavanju edukacije
 • Kotizacija
  195,00 € po sudioniku
 • Vrijeme održavanja
  19.09.2023 09:00
 • Završetak
  19.09.2023 16:15
 • Status
  Istekao
 • Lokacija
 • Kategorija
 • Adresa
  Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
 • Telefon
  098/699-754
 • Email
  educa-savjetovanje@outlook.com