Aktualnosti uslijed izmjena ZJN sa detaljnim prikazom žalbenog postupka, definiranje kriterija za odabir GS uz uvjet vezanosti i razmjernosti predmetu nabave

Vasi podaci

DaNe

Kontakt podaci

Polaznici

Unos proizvoljnog broj polaznika, visak polja slobodno mogu ostati nepopunjeni.

Potvrđujem da sam upoznat sa Pravilnikom o zaštiti osobnih podatakaDa
Suglasan sam da se moji osobni podaci obrađuju za naredne edukacije sukladno Pravilniku o zaštiti osobnih podatakaDaNe

Raspored
 • 08:45 - 09:00
  Prijava
 • 09:00 - 10:30
  Aktualno o izmjenama ZJN i žalbeni postupak - I. dio

  aktualnosti uslijed izmjena Zakona o javnoj nabavi
  postupovne pretpostavke (dopuštenost, urednost, pravodobnost, pravni interes…)
  praktični primjeri i Rješenja DKOM-a

 • 10:30 - 10:45
  Pauza za kavu
 • 10:45 - 12:15
  Žalbeni postupak – II. dio

  kako dobro pripremiti žalbu
  najčešće pogreške žalitelja
  odgovor na žalbu i zahtjevi naručitelja
  pravila dokazivanja
  primjeri iz prakse DKOM-a

 • Pauza za ručak
 • 13:00 - 14:30
  Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta

  uvjeti sposobnosti
  minimalne razine
  uvjet vezanosti i razmjernosti predmetu nabave
  norme osiguranja kvalitete i upravljanja okolišem
  aktualna praksa DKOM-a i presude VUS-a

 • 14:30 - 14:45
  Pauza
 • 14:45 - 16:15
  Praktični prikaz upotrebe e-Certisa sustava

  postupanje po članku 263. – oblik i sadržaj ažuriranih popratnih dokumenata
  eCertis sustav i njegova primjena
  najčešće pogreške vezane uz primjenu e-Certisa

dipl. iur.
Maja je stručni savjetnik specijalist u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Radno iskustvo stekla je radom u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova u Upravi za koordinaciju i praćenje prilagodbe sustavu EU i Tajništvu Pregovaračke skupine, zatim u Croatia banci d.d. kao stručni suradnik za pravne poslove te u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Završila je pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, položila pravosudni ispit te sudjelovala na brojnim međunarodnim konferencijama i stručnim skupovima u području javne nabave. Završila je program „Joint Master in Public Procurement Management“ u organizaciji Sveučilišta Tor Vergata u Rimu i Sveučilišta u Beogradu.
Fotografije mjesta održavanja
Detalji o održavanju edukacije