Izbor iz Rješenja DKOM-a s osvrtom na Odluke Visokog upravnog suda RH

Pohađanjem edukacije ostvaruje se 8 bodova potrebnih za obnovu Certifikata iz područja javne nabave.

Vasi podaci

DaNe

Kontakt podaci

Polaznici

Unos proizvoljnog broj polaznika, visak polja slobodno mogu ostati nepopunjeni.

Potvrđujem da sam upoznat sa Pravilnikom o zaštiti osobnih podatakaDa
Suglasan sam da se moji osobni podaci obrađuju za naredne edukacije sukladno Pravilniku o zaštiti osobnih podatakaDaNe

Raspored
 • 08:45 - 09:00
  Prijava
 • 09:00 - 10:30
  Pregled značajnijih Rješenja iz prakse DKOM-a, VUS-a i suda EU – I. dio

  Pregled značajnijih Rješenja iz prakse DKOM-a, VUS-a i suda EU vezano za:
  tehničke specifikacije predmeta nabave
  definiranje jednakovrijednosti i kriterija jednakovrijednosti
  sukob interesa – definiranje u DoN
  definiranje uvjeta i dokaza sposobnosti u DoN
  definiranje kriterija ENP
  ostali uvjeti iz DON

 • 10:30 - 10:45
  Pauza za kavu
 • 10:45 - 12:15
  Pregled značajnijih Rješenja iz prakse DKOM-a, VUS-a i suda EU – II. dio

  Pregled značajnijih Rješenja iz prakse DKOM-a, VUS-a i suda EU vezano za:
  propuštanje naručitelja da valjano odgovori na upit GS
  jamstvo za ozbiljnost ponude
  provjeru odsutnosti osnova za isključenje
  fakultativne osnove za isključenje – opetovani nedsotaci u izvršenju ugovora i profesionalni propust
  neuobičajeno nisku ponudu

 • Pauza
 • 13:00 - 14:30
  Pregled značajnijih Rješenja iz prakse DKOM-a, VUS-a i suda EU – III dio

  Pregled značajnijih Rješenja iz prakse DKOM-a i VUS-a vezano za:
  dostavu ažuriranih popratnih dokumenata
  izmjene Pravilnika o dokumentaciji o nabavi
  dohvat iz registara EOJN i korištenje e-Certis sustava
  pojašnjenje i upotpunjavanje (članci 263. i 293. ZJN 2016)
  pregovaranje i izmjenu ponude

 • 14:30 - 14:45
  Pauza
 • 14:45 - 16:15
  Pregled značajnijih Rješenja iz prakse DKOM-a i VUS-a– IV dio

  Pregled značajnijih Rješenja iz prakse DKOM-a i VUS-a vezano za:
  oslanjanje na sposobnost drugog subjekta
  aktualnosti sudske zaštite protiv odluka DKOM-a
  postupanje naručitelja nakon odluke VUS-a

dipl. iur.
Maja je predsjednica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Radno iskustvo stekla je radom u odvjetničkom uredu, u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, u Ministarstvu socijalne politike i mladih kao glavna savjetnica ministra te u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu kao zamjenica državnog tajnika i načelnica Sektora za pravne poslove i upravljanje ugovorima i okvirnim sporazumima. U svom radu stekla je iskustvo na području javne nabave iz perspektive naručitelja, ponuditelja i žalbenog tijela. Završila je pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, položila pravosudni ispit te sudjeluje kao redoviti je predavač na programima usavršavanja u području javne nabave. Završila je stručni program usavršavanja Public Procurement Excellence u organizaciji WU Executive Academy i Bundesbeschaffung GmbH u Beču.
Fotografije mjesta održavanja
Detalji o održavanju edukacije