Aktualnosti za ponuditelje i naručitelje u EOJN, pregledu i ocjeni ponuda i žalbenom postupku

Pohađanjem Programa usavršavanja stječe se 8 bodova za obnovu certifikata u području javne nabave.

Usavršavanje je namijenjeno ponuditeljima i naručiteljima sa ciljem upoznavanja s aktualnostima u sustavu javne nabave poglavito i dijelu koji se odnosi na Elektronički oglasnik javne nabave (EOJN), pregled i ocjenu ponuda te žalbeni postupak.

Kroz praktični prikaz objava u EOJN saznajte kako izraditi i izmijeniti plan nabave i prethodno savjetovanje. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma se sukladno zakonu o javnoj nabavi mora ažurno voditi te se isti uspostavlja i ažurira u sustavu EOJN RH. Koje ugovore moramo objaviti i na koji način te uključuju li ove obveze i ugovore sklopljene temeljem okvirnih sporazuma koje je za nas zaključilo drugo tijelo? Saznajte kako izraditi tromjesečne objave ugovora te koje su obveze i aktualnosti oko praćenja realizacije ugovora. Prikazati ćemo Vam i način dostave odluka, pitanja i pojašnjenja, upotpunjavanja ponude te predaje e-žalbe.

Doznajte odgovore na aktualna pitanja vezano za osnove za isključenje – dokazivanje nekažnjavanosti i nepostojanja poreznog duga. Primjena eCertis sustava i način dokazivanja za strance samo su neka od aktualnih pitanja. Što se točno smatra izmjenom ponude te pregovaranjem u odnosu na kriterij odabira ponude i predmet nabave? Na edukaciji ćemo obratiti sve aktualnosti oko upotpunjavanja i pojašnjenja ponuda i ažuriranih popratnih dokumenata.

Kako uspjeti u žalbenom postupku? Kroz pregled aktualnosti u žalbenom postupku doznajte novine prilikom ocjene zakonitosti postupanja naručitelja tijekom pregleda i ocjene ponuda (posebice u odnosu na dokazivanje tehničke i stručne sposobnosti), pri utvrđivanju osobito bitnih povreda postupka javne nabave i opisa nepravilnosti i obrazloženja žalbenih navoda – razjašnjenje „zakašnjelih“ navoda i navoda o kojima je već odlučeno.

Vasi podaci

DaNe

Kontakt podaci

Polaznici

Unos proizvoljnog broj polaznika, visak polja slobodno mogu ostati nepopunjeni.

Potvrđujem da sam upoznat sa Pravilnikom o zaštiti osobnih podatakaDa
Suglasan sam da se moji osobni podaci obrađuju za naredne edukacije sukladno Pravilniku o zaštiti osobnih podatakaDaNe

DIPL. IUR.
Zvonimir je član Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Diplomirani je pravnik iz Zagreba s položenim pravosudnim ispitom. U dosadašnjoj karijeri radio je kao odvjetnički vježbenik te u sustavu državne uprave, u sklopu Vladinog ureda za javnu nabavu, odnosno Ministarstva gospodarstva, Upravi za sustav javne nabave. Tijekom rada u sustavu države uprave sudjelovao je u izradi zakonskih i podzakonskih tekstova na području javne nabave te bio član radne skupine zadužene za poglavlje V – Javna nabava. Radio je i u Narodnim novinama d.d. na mjestu Voditelja uredništva pravne edukacije i pravne biblioteke te je bio član radne skupine za izradu i unaprjeđenje Elektroničkog oglasnika javne nabave (EOJN RH). Ujedno je i član je radne skupine za elektroničku javnu nabavu pri Europskoj komisiji.
dipl. iur.
Maja je stručni savjetnik specijalist u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Radno iskustvo stekla je radom u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova u Upravi za koordinaciju i praćenje prilagodbe sustavu EU i Tajništvu Pregovaračke skupine, zatim u Croatia banci d.d. kao stručni suradnik za pravne poslove te u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Završila je pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, položila pravosudni ispit te sudjelovala na brojnim međunarodnim konferencijama i stručnim skupovima u području javne nabave. Završila je program „Joint Master in Public Procurement Management“ u organizaciji Sveučilišta Tor Vergata u Rimu i Sveučilišta u Beogradu.
dipl. iur.
Maja je predsjednica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Radno iskustvo stekla je radom u odvjetničkom uredu, u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, u Ministarstvu socijalne politike i mladih kao glavna savjetnica ministra te u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu kao zamjenica državnog tajnika i načelnica Sektora za pravne poslove i upravljanje ugovorima i okvirnim sporazumima. U svom radu stekla je iskustvo na području javne nabave iz perspektive naručitelja, ponuditelja i žalbenog tijela. Završila je pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, položila pravosudni ispit te sudjeluje kao redoviti je predavač na programima usavršavanja u području javne nabave. Završila je stručni program usavršavanja Public Procurement Excellence u organizaciji WU Executive Academy i Bundesbeschaffung GmbH u Beču.
dipl. oec.
Nikolina je voditeljica Službe za upravljanje ugovorima i okvirnim sporazumima u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu. Stekla je zvanje diplomirane ekonomistice na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Radno iskustvo stekla je radom u privatnom i javnom sektoru te od 2009. godine kontinuirano radi na poslovima javne nabave. U svom radu obavlja poslove cjelovitog upravljanja nabavnim kategorijama koji zahtijevaju posebnu samostalnost, stručnost i odgovornost u radu od pripreme i provedbe postupaka javne nabave i praćenja realizacije postupaka do kontinuirane analize rezultata nabave i pripreme izvješća kao i koordinaciju pripreme plana upravljanja okvirnim sporazumima. Nikolina je ujedno i član stručnog povjerenstva u postupcima javne nabave koje provodi Vlada Republike Hrvatske. Autor je i koautor stručnih članaka iz područja javne nabave. Nikolina je trenutno na poslijediplomskom specijalističkom studiju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sa temom poslijediplomskog rada upravo iz područja javne nabave.
Raspored
 • 08:30 - 09:00
  Registracija sudionika
 • 09:00 - 10:30
  Aktualnosti u EOJN

  • praktičan prikaz objave i izmjena plana nabave te prethodnog savjetovanja/odgovori
  /objava izvješća
  • izrada i ažuriranje Registra ugovora sa prikazom izrade tromjesečnih objava ugovora
  • praktičan prikaz dostava odluka, pitanja i pojašnjenja, upotpunjavanje ponuda

 • 10:30 - 10:45
  Pauza za kavu
 • 10:45 - 12:15
  Predaja e-žalbe i aktualnosti u pregledu i ocjeni ponuda

  • praktičan prikaz predaje e-žalbe
  • komunikacija između DKOM-a i stranaka u postupku
  • aktualna pitanja vezano za osnove za isključenje – dokazivanje nekažnjavanosti i nepostojanja poreznog duga
  • eCertis sustav i njegova primjena – dokazivanje za strance

 • 12:15 - 13:00
  Pauza za ručak (osigurava organizator)
 • 13:00 - 14:30
  Aktualnosti u pregledu i ocjeni ponuda i u žalbenom postupku

  • aktualnosti u upotpunjavanju i pojašnjenju ponuda i ažuriranih dokumenata po članku 263. i 293.
  • što se smatra izmjenom ponude?
  • pregovaranje u odnosu na kriterij odabira ponude i predmet nabave
  • oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata
  • dokazivanje u žalbenom postupku uz primjere iz prakse DKOM-a
  • aktualnosti prilikom ocjene zakonitosti postupanja naručitelja tijekom pregleda i ocjene ponuda (posebice u odnosu na dokazivanje tehničke i stručne sposobnosti)
  • pregled značajnih odluka iz prakse DKOM-a

 • 14:30 - 14:45
  Pauza
 • 14:45 - 16:15
  Aktualnosti u žalbenom postupku – II. dio

  • aktualnosti pri utvrđivanju osobito bitnih povreda postupka javne nabave
  • žalbeni navodi (opis nepravilnosti i obrazloženje) – razjašnjenje „zakašnjelih“ navoda i navoda o kojima je već odlučeno (članak 404. Stavak 3. ZJN 2016) – primjeri iz prakse

Detalji o održavanju edukacije
 • Kotizacija
  1.100,00 kn po sudioniku
 • Vrijeme održavanja
  31.05.2019 09:00
 • Završetak
  31.05.2019 16:15
 • Status
  Istekao
 • Lokacija
 • Kategorija
 • Adresa
  Radnička cesta 50, 10000 Zagreb
 • Telefon
  099/660-2501
 • Email
  educa-savjetovanje@outlook.com