E-računi u javnoj nabavi

Elektronički račun nova je obveza za sudionike u postupcima javne nabave. Od 01. prosinca 2018. godine naručitelji, kao obveznici javne nabave, obvezni su zaprimati i obrađivati eRačune, na to upućuje članak 16. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 94/2018).

Zakon se primjenjuje na elektroničke račune koji su izdani na temelju ugovora o javnoj nabavi ili okvirnih sporazuma sklopljenih sukladno posebnom Zakonu kojim se uređuje javna nabava. Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se i na elektroničke račune koji su izdani na temelju ugovora proizašlih iz postupka jednostavne nabave robe i usluga te provedenih projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna te radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna. Zakon se temelji na usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa Direktivom 2014/55/EU o izdavanju elektroničkih računa kojom se nadopunjava proces e-nabave, a uvođenjem eRačuna u javnu i jednostavnu nabavu želi se automatizirati izrada, slanje, prijenos, primitak i obrada računa.

Kad je riječ o naručiteljima, obveze po zakonu proizlaze za javne i sektorske naručitelje. Naručitelj će na centralnoj platformi FINA-e u servisu eRačun zaprimiti eRačun ako ga gospodarski subjekt sa kojim ima ugovorni odnos dostavi u servis eRačun. Koje promjene očekuju naručitelje i ponuditelje od 01. srpnja 2019. godine i kako se uspješno na njih pripremiti? Obveza izdavanja eRačuna za gospodarske subjekte, koji imaju ili će imati sklopljene ugovore u sustavu javne nabave, počinje od 01. srpnja 2019. godine. Također, od 01. srpnja 2019. godine naručitelji će, ako su u ulozi ponuditelja, biti u obvezi i sami izdavati eRačune prema drugim naručiteljima. Zakonodavac je smatrao da je potrebno ostaviti navedeno prijelazno razdoblje između obveze zaprimanja i izdavanja kako bi se računovodstveni sustavi prilagodili elektroničkom načinu fakturiranja.

  1. Ključni koraci u zaprimanju eRačuna: izdavatelj šalje eRačun naručitelju kroz servis eRačun za državu;
  2. sustav zaprima eRačun te ga prosljeđuje naručitelju;
  3. naručitelj putem servisa zaprima račun te prihvaća ili odbija zaprimljeni račun ili šalje račun u likvidaturu;
  4. izdavatelj zaprima status računa (zaprimljen, odbijen, prihvaćen ili plaćen)

Sve informacije oko načina izdavanja i zaprimanja eRačuna dostupne se na internetskim stranicama FINA-e na sljedećoj poveznici https://www.fina.hr/e-racun-u-javnoj-nabavi gdje možete pronaći detaljne hodograme i upute za svaki način izdavanja i slanja eRačuna.