Javna nabava

Sadržaj, rok donošenja, način i rokovi objavljivanja, način promjene i druga pitanja vezana uz Registar ugovora definiraju se odredbama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi koji je stupio na snagu 01. siječnja 2018. godine.
  • 20.01.2019
  • 0 Comment
Više detalja
Elektronički račun nova je obveza za sudionike u postupcima javne nabave. Od 01. prosinca 2018. godine naručitelji, kao obveznici javne nabave, obvezni su zaprimati i obrađivati eRačune, na to upućuje članak 16. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 94/2018).
  • 20.01.2019
  • 0 Comment
Više detalja
Sukladno ZJN 2016 gospodarski subjekt se može radi dokazivanja ispunjavanja ekonomske i financijske te tehničke i stručne sposobnosti osloniti na sposobnost drugih subjekata, s tim da se može osloniti na ...
  • 20.01.2019
  • 0 Comment
Više detalja